Tuesday, December 28, 2010

Faisal Tehrani lagi

Salam,

Kali ini saya copy paste dari saudara Masri di

http://lobaitampin.blogspot.com/2010/12/buat-mereka-yang-gagal-membezakan.html

Buat Mereka Yang Gagal Membezakan Menangis dan Meratap

Assalamualaikum wbt.

Saya kongsikan tulisan teman di alam maya saya, Ustaz Nasaie yang sedang menuntut ilmu hadis di Mesir. Ia merupakan jawapan kepada seorang novelis terkenal, yang cuba mengaburi mata umat Islam dengan menjadi sumbar-sumber umat Islam untuk menghalalkan perbuatan meratap. Selamat membaca.


ASYURA DAN TANGISAN

Artikel kali ini tidak ingin saya panjangkan tulisannya.

Saya akan terus membincangkan dalil-dalil yang di bawa oleh Dr. Faisal demi menyokong upacara 'Asyura yang saban tahun dirayakan oleh Syi'ah Rafidhah yang telah menyimpang dari landasan al-Quran,Sunnah Rasulullah SAW dan petunjuk Ahli Keluarga Rasulullah SAW yang mulia.

Berdasarkan tulisan ini,maka akan jelaslah kedangkalan ilmu hadith dan tafsir Dr. Faisal Tehrani dan bagaimana beliau hanya mengambil frasa-frasa yang menyokong bid'ah dan dakyahnya sahaja dan pada masa yang sama meninggalkan frasa-frasa lain yang bakal menyembelih tengkuknya sendiri!

KAMI KATAKAN 'YA' PADA MENANGIS

Ayat-ayat al-Quran yang dibawa oleh Dr. Faisal tidak kami ragukan lagi.Bahawasanya tangisan kerana memikirkan kalam Ilahi,tidak dapat menyertai jihad kerana tiadanya kelengkapan perang seperti kenderaan,mengenangkan dosa silam dan sebagainya,adalah dituntut oleh Islam.

Ia menjadi petunjuk bahawa hati seseorang individu itu masih mempunyai sekelumit iman.Masih ada dalam hatinya rasa takutkan Allah,pembalasan hari kiamat dan neraka yang disediakan Allah SWT untuk hamba-hambanya yang kufur dan menderhaka kepadaNYA.

Beliau juga membawa kisah Nabi Ya'qub alaihis salam yang menangisi anakanda Baginda iaitu Nabi Yusof alaihis salam sehinggakan buta kedua-dua belah matanya.

Ingin ditanya kepada Dr. Faisal,di bahagian manakah ayat-ayat al-Quran ini yang menunjukkan bahawa tangisan tersebut disertakan dengan teriakan,meratap meraung dan sebagainya yang seringkali dilakukan oleh golongan Syi'ah Rafidhah?

Jawapan yang pasti ialah TIADA!

Dr. Faisal yang kononnya berhujjah dengan al-Quran untuk menggalakkan tangisan,beliau juga sebenarnya yang lupa bahawa Syia'ah Rafidhah yang telah meninggalkan ajaran al-Quran dengan cara menokok tambah tangisan tersebut dengan upacara-upacara yang tak jauh bezanya dengan perayaan Hindu di Batu Cave!

Bahkan dalam kisah Nabi Ya'qub alaihis salam,siapakah yang mengatakan bahawa Baginda menangisi seorang insan yang telah meninggal dunia?

Bahkan Nabi Ya'qub alaihis salam mengetahui bahawa puteranya masih bernafas melalui wahyu Allah SWT.Sesiapa sahaja yang mendalami tafsir surah Yusuf akan memahami isi kandungan surah tersebut dan apa yang saya sampaikan ini.


ANALISA HADITH-HADITH YANG DIJADIKAN HUJJAH OLEH DR.FAISAL

Sebagaimana artikel-artikel yang lepas,Dr. Faisal masih lagi tak jemu-jemu untuk mengemukakan dalil hadith dari kitab Ahli Sunnah.

Kononnya,melalui cara ini,beliau berjaya membuktikan bahawa tradisi meratap dan meraung ini ada juga dalam tradisi dan sumber-sumber muktabar Sunni sendiri.

Dan akhirnya,beliau menuduh kita zalim terhadap Syi'ah kerana kita tidak mengkaji sesuatu isu secara telus bahkan secara membabi buta menuduh Syi'ah tanpa bukti yang jelas dan kukuh!

Alangkah dangkalnya kesimpulan yang dibawa.

Sebagaimana yang diketahui,Dr. Faisal bukanlah seorang graduan bahagian tafsir ataupun hadith.Oleh yang demikian,memang jelaslah bahawa Dr. Faisal tidak dapat membezakan sumber rujukan primer atau sekunder bagi kedua-dua bidang pengajian Islam ini.

Bahkan nama-nama kitab yang disebutkan oleh beliau juga menunjukkan kepincangan beliau dalam meneliti peringkat dan keabsahan sesuatu rujukan.Apatah lagi untuk beliau memahami metodologi penulis kitab berkenaan.

Jika kedudukan sesuatu kitab dan metodologi penulis tidak difahami dengan baik,maka mana mungkin isi kandungan kitab dapat dihidangkan di kalangan pembaca dengan kefahaman yang betul dan jelas.

Hadith yang dinilai dhaif oleh para pengkritik hadith telah disembahkan kepada pembaca sebagai sahih dan dijadikan hujjah!

Alangkah pincangnya ilmu beliau sehingga saya tertanya-tanya,apa guna ijazah kedoktoran yang ada?

Saya tidak marah jika beliau mahu menulis tentang Ahmadi Nejad atau Iran.

Tetapi jika ingin menulis tentang Islam,ingin saya katakan padanya 'HORMATILAH PENGKHUSUSAN ILMIAH!'

(A) Beliau membawa dalil hadith Rasulullah SAW yang bersumber dari hadith Anas Ibn Malik semasa kewafatan anak Baginda SAW iaitu Ibrahim r.anhu.

Jika diteliti hadith riwayat al-Bukhari itu (no.1303) maka kita akan dapati kenyataan Rasulullah SAW iaitu " Kita tidak akan menyebut/mengatakan sesuatu kecuali yang meredhakan Tuhan kita."

Frasa ini seharusnya diberikan penekanan oleh kita semua.

Frasa ini seharusnya dilihat bersama dengan sebuah lagi hadith yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yang juga bersumber dari hadith Abdullah Ibn Umar (no.1304) dan juga oleh Imam Muslim (no.924) iaitu 'Allah SWT tidak akan mengazab seseorang itu disebabkan tangisan ataupun kesedihan hati.Tetapi Allah SWT akan mengazab disebabkan ini (maka Rasulullah SAW menunjukkan kepada mulutnya) dan begitu juga Allah akan mengazab seseorang yang berdoa dengan doa jahiliah.'

Berdasarkan dua hadith di atas,dapatlah difahami bahawa Rasulullah SAW memerintahkan agar kita mengelak menghadapi kematian sebagaimana orang jahiliah menghadapi kematian samaada dari segi percakapan ataupun perbuatan.

Tradisi arab jahiliah semasa menghadapi kematian adalah dengan terpekik terlolong,meratap,meraung,memukul badan dan menaburkan pasir dan debu tanah di atas badan.

Perkara ini semuanya telah dilarang oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadith-hadith yang sahih.Adapun saranan al-Quran ialah agar kita mengucapkan istirja' iaitu ' Inna Lillah Wa Inna Ilaihi Raji'un.'


(B) Dr. Faisal juga telah membawa dalil hadith dari Musnad Imam Ahmad yang menceritakan kesyahidan Hamzah r.anhu di Uhud.

Dalil yang kedua ini menunjukkan kepincangan dan kebejatan Dr. Faisal dalam mengemukakan dalil.

Maaf di atas kekasaran bahasa saya!

Masakan saya tidak marah apabila hadith tersebut dipotong bahagian yang penting yang bakal memancung batang leher Syiah Rafidhah!

Alangkah kejinya sifat tidak amanah dalam menukilkan hadith Rasulullah SAW dan kalam ahli ilmu.Inilah Syiah zaman berzaman.Hidup dengan pendustaan!

Hadith tersebut telah diriwayatkan oleh para ulama' hadith seperti berikut :

(a) Imam Ahmad telah meriwayatkan hadith kesyahidan Hamzah r.anhu dan tiadanya sesiapapun yang menangisi Hamzah r.anhu melalui 3 jalan yang semuanya bersumber dari jalan Usamah Ibn Zaid daripada Nafi' daripada Ibn Umar r.anhum.(no.4984,5563 dan 5666).{penomboran adalah edisi Syaikh Syuaib al-Arnauth,al-Risalah)

(b) Abu Ya'la al-Musili telah meriwayatkan hadith tersebut juga dari jalan Usamah Ibn Zaid dan dari jalan Anas Ibn Malik.(no.3610){penomboran adalah berdasarkan nota kaki Tanqih al-Tahqiq,edisi Adwa' al-Salaf}

(c) Ibn Majah telah meriwayatkan hadith ini juga melalui jalan Usamah Ibn Ziad.(no.1591) {penomboran edisi Dr.Bassyar 'Awwad,Dar al-Jail}

Sealain daripada tiga ulama' ini,masih terdapat tokoh-tokoh hadith yang lain yang memuatkan hadith ini dalam kitab-kitab mereka seperti al-Tahawi,Ibn Abi Syaibah dan lain-lain tetapi semuanya adalah bersumber daripada jalan Usamah Ibn Zaid daripada Nafi' daripada Ibn Umar r.anhuma.

Secara amanah ingin dinyatakan di sini bahawa para ulama' hadith berselisih pendapat tentang status hadith ini antara yang mendhaifkan dan yang menghasankan hadith ini.

(1) Antara yang mendhaifkan hadith ini ialah al-Busiri dalam Misbah al-Zujajah dan Ibn al-Jauzi dalam al-Tahqiq.

Mereka mendhaifkan hadith ini kerana ia bersumber dari Usamah Ibn Zaid.Ibn al-Jauzi berhujjah dengan kata-kata Imam Ahmad bahawa Usamah meriwayatkan hadith-hadith yang mungkar dari Nafi'.Yahya Ibn Said al-Qattan juga meninggalkan hadith Usamah.Dan Usamah di sisi mereka adalah dhaif.{ms 679,670,jil 2,tanqih al-Tahqiq,edisi Adwa' al-Salaf}

(2) Majoriti ulama' hadith menghukum hadith ini sebagai Hasan.Mereka adalah seperti Syaikh Ahmad Syakir dan Syaikh Syuaib dalam tahqiq al-Musnad,Syaikh al-Albani dan Syaikh Bassyar 'Awwad dalam tahqiq Sunan Ibn Majah.

Ini,kerana pada mereka Usamah Ibn Zaid dinilai sebagai 'hasanul hadith' (hadithnya hasan) dengan syarat beliau tidak menyalahi riwayat perawi lain yang lebih terpercaya (thiqah).

Apapun,jika hadith ini dhaif maka ia tidak boleh dijadikan hujjah.

Jika hadith ini sahih (dan ini adalah pendapat yang lebih tepat) maka ia juga menjadi pedang tajam buat membongkar jenayah ilmiah Dr. Faisal!

Bagaimana?

Beliau telah menterjemah kenyataan Rasulullah SAW iaitu ' Hamzah,tiada seorang pun yang menangis untuknya. ' melalui satu sudut yang lain iaitu seolah-olah Rasulullah SAW menyuruh para wanita tersebut menangis untuk Hamzah.Ia juga mengandungi isyarat bahawa Rasulullah SAW memerintahkan kita agar menangisi pejuang Islam.

Apapun tafsiran beliau,kenapa disembunyikan penghujung hadith tersebut?

Dalam hadith yang sama Rasulullah SAW telah terganggu tidurnya pada malam itu kerana suara tangisan para wanita ansar itu.Maka Rasulullah SAW telah memerintahkan agar mereka disuraikan dan Baginda melarang umat Islam untuk menangis lagi atas kematian seseorang selepas itu (yang melebihi batasan yang dibenarkan syarak).

Nah,lihatlah nilai amanah Dr.Faisal!

Dan dalam masa yang sama,ketika sampainya berita tangisan ahli keluarga Ja'far setelah syahidnya beliau,Maka Rasulullah SAW telah memerintahkan mereka agar mereka ditegah daripada menangis.Setelah diberitahu kepada Rasulullah SAW bahawa mereka tidak berhenti,maka Rasulullah SAW telah memerintahkan agar disumbat tanah ke dalam mulut mereka.

Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari (no.1299) dan al-Nasaie (no.1846) melalui hadith 'Aisyah r.anha {penomboran berdasarkan edisi al-durar al-saniyyah}

Nah,lihatlah betapa tegasnya Rasulullah SAW dalam masalah tangisan ini.

Hadith wanita Ansar menangis itu adalah selepas perang Uhud.Pada hari yang sama juga Rasulullah SAW telah menegah dari menangisi si mati secara berlebihan.Dan syahidnya Ja'far,Abdullah Ibn Rawahah dan Zaid Ibn Harithah adalah dalam peperangan Mu'tah yang berlaku lama selepas itu.Dan Rasulullah masih lagi bertegas agar jangan ditangisi secara melampau.

Nah,di manakah amanah Dr. Faisal?


(C) Adapun hadith Fatimah r.anha menangisi Ja'far r.anhu dan sabda Rasulullah SAW bahawa seharusnya ditangisi kematian insan seperti Ja'far maka hadith tersebut telah disebut oleh Imam al-Suyuti dalam al-Jami' al-Saghir (no.5465).

Lafaz tersebut telah dirawayatkan oleh Abd al-Razzaq dalam al-Musannaf (6666/550/3) dalam menceritakan kisah syahidnya Ja'far r.anhu.

Namun hadith itu dinilai dhaif oleh Syaikh al-Albani kerana seorang perawinya adalah majhul.
(n0. 3883,jil 8,ms 340,edisi matabah al-ma'aarif).

Dalam masa yang sama,hadith ini bertentangan dengan riwayat al-Bukhari dan al-Nasaie di atas yang melarang ahli keluarga Ja'far daripada menangisi beliau.Bagaimana mungkin,di sini Rasulullah SAW menggalakkannya pula.

Bagi para pelajar hadith,semata-mata di sebut Musannaf Abd al-Razzaq,dia sudah tahu cerita yang berkaitan dengan riwayat-riwayat sebegini dalam kitab tersebut.Di sini bukan perbahasannya.

Menyembunyikan apa yang bakal meruntuhkan bid'ah puak Syiah Rafidhah kesayangannya!


(D) Adapun riwayat bahawa 'Aisyah r.anha meratapi kematian ayahnya iaitu Abu Bakr r.anhu,maka ingin dinyatakan di sini,dari perkataan manakah diterjemahkan perkataan 'meratap'.

Dalam riwayat-riwayat tersebut yang ada ialah kalimah 'yabkiina' iaitu mereka menangis.Terjemahan nya ialah menangis dan bukannya ratapan seumpama ratapan jahiliah.Tambahan pula,apabila perkara itu (menangis beramai-ramai di rumah Abu Bakar) diketahui oleh Umar r.anhu,maka Baginda telah meleraikannya.Ini menunjukkan bahawa Baginda sedang melaksanakan perintah Rasulullah SAW agar tidak ditangisi si mati apatah lagi berhimpun untuk menangisinya sebagaimana dalam hadith syahidnya Ja'far di atas.

(E) Riwayat al-Tirmizi bahawasanya Ummu Salamah telah bermimpi didatangi Rasulullah SAW dalam keadaan berdebu janggut dan rambutnya kerana kematian Husain r.anhu,maka telah dijelaskan sebelum ini.Hadith itu didhaifkan oleh Imam Tirmizi sendiri dalam kitabnya.

Di manakah amanah ilmiah wahai Dr. Faisal?

(F) Adapun ayat Surah al-Zaariyat itu,ingin ditanya,dari kalimah manakah ia menunjukkan perbuatan memukul mukanya itu berulang-ulang?


KESIMPULAN

Akhirnya,jelaslah kepincangan Dr. Faisal dalam mengemukakan dalil dan meneliti uslub bahasa Arab dalam memahami dalil.

Beliau tidak bisa mengkaji rentetan sesuatu peristiwa untuk menentukan yang mana dahulu dan yang mana kemudia.Ilmu ini penting untuk mengetahui hukum hakam yang paling akhir yang dititahkan oleh Rasulullah SAW.Ilmu inilah yang dipanggil ilmu nasikh dan mansukh.

Beliau juga buta ilmu Usul Fiqh dalam memahami dua topik penting iaitu perbahasan :

(a) Keabsahan fatwa,kenyataan dan perbuatan seseorang sahabat

(b) Keabsahan syariat orang terdahulu (dalam kes ini ialah perbuatan Sarah dan Nabi Ya'qub alaihis salam)

Akhirnya,nasihat saya buat diri saya dan semua,berpegang teguhlah pada al-Quran dan al-Sunnah.Jauhkanlah diri kalian dari syubhat Syiah Rafidhah yang menyeleweng.Doakan hidayat untuk kita dan mereka.

Ameen..

Tuesday, December 21, 2010

God's Power & Will: Answers to Common Questions

Salam,

This a post by Bro Hamza at
http://hamzatzortzis.blogspot.com/2010/03/gods-power-will.html

Please read up on his blog. This is just one of his post.


During the Islamic Awareness Week tour, which is now coming to an end, I realised there were common questions raised throughout the lectures and presentations. As a result I felt it would be beneficial for the reader to have the answers to these questions available in short posts. The questions raised were varied and included issues pertaining to the existence of God, God’s nature, Islamic Law, and Islamic Theology. In this post I will attempt to answer two questions that frequently arise during the lectures related to God’s nature.

These questions are:

1. If God is all powerful can He do anything, including creating a stone He cannot move?
2. Can God have free will if He knows everything?

If God is all powerful can He do anything, including creating a stone He cannot move?

The Islamic theological position regarding God’s ability is eloquently summed up in the following creedal statement found in The Creed of Imam Al-Tahawi. It states,

“…He is Omnipotent. Everything is dependent on Him, and every affair is effortless for Him.”

A common contention or question regarding God’s power and ability is that if God is omnipotent then can He create a stone He cannot move? A key point to make in answering this question is to highlight that ‘Omnipotence’ is misconstrued as ‘all powerful’. What omnipotence really implies is the ability to actualise every affair, rather than raw power. So God being able to “create a stone He cannot move” actually describes an affair that is impossible and meaningless, just like if we were to say “a white black crow” or “a circle triangle” or even an “amphibian mammal”.

Such statements describe nothing at all and have no informative value, they are meaningless. So why should we even answer a question that has no meaning? To put it bluntly the question is not even a question.

Another way of looking at this is that since God is all powerful it means that He will always be able to do what He wills, as the creedal statement above mentions “…and every affair is effortless for Him.” Therefore omnipotence also includes the impossibility of failure. The questioner however is saying that since God is all powerful He can do anything which includes failure! This is irrational and absurd as it is equivalent to saying “an all powerful being cannot be an all powerful being”!

To conclude, God can create stone that is heavier than anything we can imagine, but He will always be able to move the stone, what must be understood is that failure is not an aspect of omnipotence.

Can God have free will if He knows everything?

In Islamic theology God is ‘All-Knowing’ and His will is always fulfilled. As a result people have questioned “Can God really have free will if He knows everything? Especially since that His knowledge includes things that He will do? And if He knows what He will do, doesn’t that make His actions dependent on His foreknowledge? Therefore He has no free will?”

The answer to this question is quite straight forward. The questioner has equated knowledge of the future with the cause of future events. For example if I know my daughter is going to wake up a 7:00 am tomorrow morning, and when the morning comes she does wake up at that time (usually having a good pull at my beard!), what caused her to wake up? It surely isn’t my knowledge of the fact that she will wake up at the time; rather it’s her biological ‘clock’ – not to forget that it is also due to the fact that she is hungry or wants to play! Similarly if I know I will lift 140 kilos bench press when I go to the gym tomorrow does that mean that my knowledge of being able to lift that amount made me do it? No, the fact is that my choice of going to the gym, including my physiological make up, has caused me to be able to lift that weight, and not the knowledge of the fact that I can.

So God’s foreknowledge of future events, including His own actions, doesn’t mean that His knowledge caused Him to act in a certain way. For example, the fact that He created the world and placed human beings as vicegerents on it doesn’t mean His foreknowledge of it forced him to do it. Also God’s foreknowledge of the fact that He will enter people in paradise doesn’t make Him do it, rather His mercy and love is the reason. This is eloquently summarised in The Creed of Imam Al-Tahawi,

“He guides, protects, and preserves whomever He wills by His grace. And He misguides, forsakes, and afflicts whomever He wills by justice…God has always known the total number of those who will enter paradise and those who will enter the fire. Nothing is added to or subtracted from that number.”

So His guidance will not manifest itself because He knows who would be guided, rather it is due to His grace, and God doesn’t contradict His nature. In summary foreknowledge doesn’t equal causality.

End Note

In the next posts more questions will be answered relating to varied topics. This doesn’t mean I have all the answers, I don’t. It just means that I have tried to follow the Qur’anic value of “If you don’t know ask those who know” and it is something I advise everyone to do. In Islam God is the source of all knowledge, so to ask is to learn and to learn is to free ourselves from ignorance, as the Prophet Muhammad (peace and blessing be upon him) said,

“The cure to ignorance is to ask and learn.” I pray we all proceed in that light, ameen.
-Thank you God for allowing us to have more people like Bro Hamza

Saturday, December 18, 2010

Mengulas Faizal Tehrani

Salam,

Sudah lama membaca blog Faisal Tehrani. Semakin hari kelihatan dia semakin berani untuk mempromosikan ajaran Syiah.

Kalau dulu ditulisnya sikit-sikit tanpa mendedahkan yang dia ni pengikut Syiah. Saya bukan hendak mengkomen dia ni sebab JAIS tangkap kumpulan syiah tetapi saya rasa menjadi tanggungjawab saya untuk mendedahkan penulisannya yang berbaur syiah dengan campuran fakta daripada Quran dan hadis serta pandangan Syiah yang asasnya adalah tanggapan dan intuisi sahaja.

Saya meminta para membaca untuk membaca blognya terutamanya:
http://tehranifaisal.blogspot.com/2010/12/menangislah-ia-halal-bahagian-akhir.html
http://tehranifaisal.blogspot.com/2010/12/menangislah-ia-sunnah-nabi-bahagian-2.html
http://tehranifaisal.blogspot.com/2010/12/menangislah-ia-sunnah-nabi-bahagian-1.html

Mungkin ada yang terbaca dan saya harap banyak yang perasan yang Faizal Tehrani telah melakukan sesuatu yang jijik apabila dia menggunakan ayat-ayat Quran serta hadis-hadis yang berkaitan 'menangis' dan mengaitkannya dengan tuntutan dalam Syiah untuk menangis untuk Husin.

Kita haruslah berfikiran logik dan kritis apabila membaca penulisan seperti ini kerana ianya boleh menyebabkan pemikiran seseorang diperalatkan untuk percaya buta. Bacalah entry saya sebelum ini mengetahui bagaimana ini boleh berlaku.

Daripada kebanyakkan ayat Quran dan hadis yang telah digunakan Faizal Tehrani, didapati orang yang rapat dan mengenali 'si mati' akan menangis semasa kematiannya. Ini adalah tidak salah lansung. Dan tiada juga salah untuk menangis apabila kita teringatkan sesiapa sahaja terutamanya mereka yang telah meninggal dan sangat rapat dengan kita.

Tapi masalahnya, tiada pula mana-mana hadis yang suruh menangis untuk orang yang telah pergi itu pada setiap tahun atau pada hari-hari tertentu. Dari mana idea Faizal Tehrani dapat supaya menangis untuk Husin pada setiap tahun? Mana lagi kalau dia sendiri dah termakan pendapat Syiah yang tidak berasas lansung. Kalau benarlah ada logik untuk menangis semasa hari kematian Husin RA, maka kita kena menangis banyak kali la sebab banyak lagi orang-orang seperti Nabi SAW, Abu Bakar RA, Ali RA dan lain-lain lagi. Silap hari kena la menangis hari-hari. Sebab Sunnah?

JOKE!

Banyak sahaja hadis yang boleh dirujuk di mana Nabi Muhamamd SAW suruh jangan terlalu bersedih dan berkabung secara keterlaluan. Malas sebenarnya saya nak komen tapi terlalu ramai sangat orang yang percaya akan penulisannya. Saya hanya minta nak baca boleh tapi bacalah dan berfikir secara kritis sebelum menerima. Pastikan ada yang dibaca disemak dahulu kebenarannya barulah percaya.

Ada banyak lagi bukti. Bacalah sendiri:

http://ikatkata.wordpress.com/2010/09/22/bantahan-terhadap-dakyah-syiah-faisal-tehrani-di-seminar-pencinta-buku-itnm/
http://pinkturtle2.wordpress.com/2008/12/11/11423/
http://rockerkampung.blogspot.com/2010/11/faisal-tehrani-dan-bukti-beliau-adalah.html

Kalau kat forum lebih banyak perbincangan. Orang macam ni takde la pulak Pejabat Agama ambik tidakan. Siap guna buku pemulisannya dalam Silibus Pendidikan.

Tuesday, December 14, 2010

Palvlov's experiment - Classical conditioning


Assalamualaikum

Its been a while since I write about science. I think I should again. So today, I would like to share with you all about Pavlov's experiment. Please refer to above diagram. The dog are conditioned to salivate when after they were conditioned for sometime. In other words, we can program the dog's behavior and way of thinking.

Some of you might wonder why did I bring this topic up. I brought it up because in many ways we were conditioned like Pavlov's dog. No we are not animals and we do not behave like one but we can certainly become one when we stop using our brain. When we stop to think.... we stop to ponder.... and we stop to reflect.....

What I meant to say is we be can be as manipulated like Pavlov's dogs. Maybe we already have been conditioned and manipulated this way.

I would like to give some examples:

1. We define a beautiful women as tall, fair and thin like models.
2. We define handsome to be tall, dark, rich, sexy...
3. We believe buy expensive stuff from MLM company even though there are better quality and cheaper products in the market.
4. We believe that 'health food' can cure diseases like diabetes.
5. We believe that there are life culture of useful bacterias in yogurt even though it was pasturized.
6. We still practice culture when got nothing to do with Islam even though it was syirik.
7. We believe out government is doing us good by giving free H1N1 and HPV shots even the vaccines were never proven to work and contains heavy metals which are bad for health.
8. We still believe everything on TV and newspapers to be true.
I can go on and on......

The question is how did we got conditioned in the first place. I believe we are conditioned in many ways.

The biggest culprit is TV. Since young, as young as a baby, we were exposed to TV. TV have basically cultured us. We are made to believe many things from the TV. Fashion is one example. Today, we can see many teenagers wears clothing like they were hookers. They believe that their clothing are OK because its on TV. To be exact, they were made to think that way. So sexy clothing only fit for hookers became fashion and proper clothing are considered to be old-fashioned. Baju kurung, proper cheong sam and sari became outdated and clothing for whores and beggers became the 'in thing' in fashion.

Other than that, TV also conditioned us to accept certain culture such as smoking, drinking and free sex (not to mention lesbianism and gayism). All this have became a norm in our life today. The reason is because we were made to think that way by TV. If a couple is kissing in the public today, how many people will stop and tell them that it was wrong? Somewhere in our head, it was program as 'biasala tu budak-budak baru nak bercinta'. There are many more examples of how we were conditioned by TV but I wont write more. JUST STOP AND THINK.

Other than that we were conditioned in school. Many might not realize it. Even the teachers did not realize it but they conditioned their students in school, some in a good way and some in a bad way. I can give you one easy example: when a teacher steps in a class, the student will automatically become quiet. Now this happens because they were conditioned from small to be quiet when the teacher steps in.

Not all, but there are some teachers that conditioned their students in a bad way. For example, when a student was question like:

S: Sir, why can we do it like this?
T: Why are you asking? You are the teacher or I am the teacher? Just do what I ask you to do.

Any of you remember this dialogue? Well most of my friends told me that the 'Uztaz' or 'Ustazah' in their school are like that. Unfortunately many so called ulamaks that I met are also like this.... What happen was this people basically conditioned their student to just 'ACCEPT' and 'DONT ASK QUESTION'.

As a result our student who are Malaysian citizen became what I called as 'stupid' and what most people call as ignorance. Since they are trained to just accept and dont ask questions, they were basically conditioned to not to have a very important skill which is 'THINKING'.

When we stop thinking and just believe and accept things around us without making any judgement or evaluation, we became not so different from Pavlov's dog. Woof! Woof! Woof!

Classical conditioning actually starts at home, fathers and mothers out there you should start to teach your children to think, ask questions and encourage them to seek knowledge. If we fail, our children will be contaminated and end up manipulated like a puppet.

- I am sorry for the terrible English, I am sleepy. Share if you have other examples of classical conditioning.

Thursday, December 9, 2010

Kerajaan Bodoh atau Rakyat Malaysia Bodoh?

Assalamualaikum,

Saya masih tidak tahu di manakah salahnya, rakyat atau kerajaan?
Mengapa perkara yang begitu ketara salahnya dibiarkan berleluasa dan perkara yang begitu perlu diabaikan? Saya nak tahu kerajaan kita ini bodoh atau kita ini yang bodoh sangat untuk membiarkan perkara-perkara ini berlaku!

Vaksin HPV
Kerajaan Malaysia dengan sesuka hatinya sedang memberikan suntikan HPV secara percuma untuk mencegah kanser serviks. Kerajaan membelanjakan sebanyak RM150 juta duit rakyat untuk memberikan suntikan percuma ini. Bagi yang bertepuk tangan gembira kerana ini adalah sangat baik untuk rakyat silalah bangun daripada kebodohan diri sendiri. Jangan biarkan diri menjadi seperti zombie, hidupkan enjin di otak dan mulalah berfikir.

HPV adalah virus STD iaitu virus yang merebak melalui jangkitan melalui seks dan boleh menyebabkan kanser serviks. Hanya beberapa strain atau jenis sahaja yang didapati menyebabkan kanser serviks. Jika HPV hanya merebak melalui jangkitan seks, buat apa nak bimbang sangat sebab rakyat bukanlah pengamal kegiatan seks secara terbuka atau rambang. Kebarangkalian untuk mendapat HPV adalah terlalu rendah jika tiada kegiatan seks rambang. Tak tahulah jika suntikan HPV 'mungkin' menggalakkan seks secara rambang sebab dah tahu tak kena kanser serviks.

Tak cukup lagi, bacalah sendiri artikel-artikel di yang menunjukkan betapa bahayanya vaksin HPV sehingga ada antaranya yang telah menyebabkan kematian seperti ini. Nak tahu apa yang lebih menarik? Kerajaan gunakan vaksin yang telahpun dilaporkan menyebabkan kematian seperti Gardasil. Baca ini dan ini.

Gembirakah sekarang wahai rakyat Malaysia yang memang suka membiarkan diri diperbodohkan?

Yang saya tak faham kenapa tak nak buat aktiviti pencegahan dari seks rambang dan sekaligus setelkan masalah kanser serviks seperti membersihkan sarang-sarang pelacuran. 'Memang ada buat la... tak tengok tv ka?' Kenapa bodoh sangat dan percaya sangat kat TV, lihatlah sekeliling anda, penuh dengan sarang pelacur. Pergi sahaja Bukit Bintang, petik jari aje mesti ada. Siap kadang-kadang bapa ayam datang menggangu. Kenapa kerajaan tak nak bersihkan semua sampah-sarap ini? Kenapa nak simpan sampah ini? Takut tak dapat undi? Dah kena rasuah? Tiada satu agama pun membenarkan perkara seperi pelacuran, mungkin kecuali satu iaitu agama yang kerajaan ada sekarang.

Tak boleh salahkan kerajaan sepenuhnya, rakyat yang pilih wakil rakyat macam tu. Mungkin juga rakyat tiada pilihan kerana hanya boleh pilih wakil rakyat dari parti-parti yang bersifat perkauman, gila kuasa dan jahil.

Tuesday, November 9, 2010

Smokers watch out!

Home Exposure to Tobacco Carcinogens High in Children of Smokers

Source: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101109183251.htm

ScienceDaily (Nov. 9, 2010) — Ninety percent of children who lived in a house where an adult smoked had evidence of tobacco-related carcinogens in their urine, according to research presented at the Ninth AACR Frontiers in Cancer Prevention Research Conference, held from Nov 7-10 in Philadelphia.

The average amount of tobacco metabolites in children aged one month to 10 years old was 8 percent of what is found in a smoker, said the lead researcher Janet L. Thomas, Ph.D., assistant professor of behavioral medicine at the University of Minnesota.

"This finding is striking, because while all of the researchers involved in this study expected some level of exposure to carcinogens, the average levels were higher than what we anticipated," she said. For comparison, carcinogens found in the urine of adult non-smokers exposed to secondhand smoke are about 1 percent to 5 percent that of smokers.

"No one knows the long-term impact of cumulative exposure to these chemicals. It could prime the body in some way that leads to DNA changes in cells that might contribute to lung damage, and potentially lung cancer," Thomas said.

The researchers also found a direct correlation between the number of cigarettes one or more adults smoked in the house each day and tobacco metabolites in the children who lived there. There was also an association between childhood exposure to secondhand smoke and lower socioeconomic status, employment and parental education.

Additionally, black children had the highest levels of tobacco-related metabolites in their urine, even if their parent or parents smoked comparatively less.

"This suggests, as other researchers have found, that African-Americans metabolize tobacco-related chemicals differently," she said.

The researchers conducted this study to quantify tobacco-related carcinogens in children, with the hope that the children's parents might be open to banning smoking inside the home.

"Almost one third of young children in the United States live in a house with at least one smoker," Thomas said. "My concern is that parents and family members may not truly understand the risk they pose to these children."

The researchers took urine samples from 79 children who lived in a home where at least one parent smoked. They quantified total NNAL (a biomarker of NNK, which is a nitrosamine produced during tobacco curing and is a known carcinogen), as well as nicotine and cotinine, a metabolite of nicotine that stays longer in the body.

Ninety percent of the children had detectable levels of NNAL and nicotine in their urine; 95 percent had evidence of cotinine.

In addition, the researchers measured carbon monoxide levels in parents and asked about the number of cigarettes smoked per day and smoking restrictions in the home. NNAL levels were significantly lower in homes that had complete smoking restrictions and there was a correlation between cigarettes smoked per day and NNAL in their children.

"Based on these results, there is little doubt that total NNAL in the urine of children could be substantially reduced by home smoking restrictions," said Thomas. "We need to act now to ensure that all parents have the facts they need to make informed decisions to protect their families from this completely preventable health hazard."

Editor's Note: This article is not intended to provide medical advice, diagnosis or treatment.

--------------------------------------------------------------------------
Komen:

Merokok itu haram sebab kesan yang begitu buruk kepada manusia. Namun begitu, manusia masih lagi suka merokok. Kenapa merokok? Banyak sebab dan alasan yang diberi seperti:

1. Badan penat kalau tak merokok.
2. Tak boleh fokus kerja.
3. Kalau tak merokok akan demam

Jika difikirkan semua alasan itu tak logik lansung. Hanya orang yang tidak sukakan kebenaran sahaja yang akan kata alasan itu logik dan boleh diterima akal. Manakah salahnya masyarakat Malaysia tak tak kisah tentang perokok?

Pada pendapat saya, perokok ni kalau nak merokok, kalau nak rosakkan jantung dan paru-paru sendiri, kalau nak dapat kanser, silakanlah. Masalahnya di sini, apabila mereka ini merokok, secara sengaja atau tidak sengaja, mereka ini akan melibatkan orang lain sekali kerana asap rokok yang dihembus keluar.

Asap rokok ini pula sangatlah karsinogenik (penyebab kanser) berbanding dengan apa yang mereka sedut ke dalam paru-paru. Oleh itu, kesan merokok kepada perokok adalah kurang berbanding dengan orang yang berada di sekeliling mereka.

Kalau kita makan di gerai makan contohnya, pastinya akan ada perokok. Jika dilihat pada sikap dan gelagat perokok ini, mereka sebenarnya adalah sangat biadap dan tidak bertimbang rasa. Semasa memesan makanan dan sebelum makanan tiba mereka akan mula untuk merokok. Pada ketika itu, mereka tidak menghiraukan orang di sekeliling mereka dengan menghembuskan asap rokok ke atas, ke belakang, ke kiri ke kanan, asalkan asap rokok itu tidak dibawa angin ke arah mereka mahupun rakan-rakan yang duduk semeja dengan mereka. Ke manakah perginya asap rokok ini? Kat mana lagi jika bukan kepada orang lain yang sedang makan!

Yang peliknya apabila makanan sampai, mereka akan berhenti merokok dan makan. Semasa mereka makan tidak pula ada antara mereka yang merokok kerana hormat kat orang semeja yang sedang makan. Orang meja lain tidak dihiraukan. Begitulah sikap mereka ini. Pentingkan diri. Saya ulang sekali lagi 'kalau nak rokok duduk jauh-jauh dan bunuh diri sendiri sudah, jangan ganggu orang lain'.

Saya tidak ingin untuk menulis tentang kesan 'first hand smoke', 'second hand smoke' dan 'third hand smoke' di sini kerana kita semua tahu kesan asap rokok.

Kepada yang Muslim, jangan lupa 'Rokok itu HARAM'.

Muslim Malaysia tak tahu malu.

Germany Will Become Islamic State, Says Chancellor Merkel

Family Security Matters 22 September 2010
By Paul Williams, PhD

Chancellor Angela Merkel said that Germans have failed to grasp how Muslim immigration has transformed their country and will have to come to terms with more mosques than churches throughout the countryside, according to the Frankfurter Allgemeine Zeitung daily.

"Our country is going to carry on changing, and integration is also a task for the society taking up the task of dealing with immigrants,” Ms. Merkel told the daily newspaper. "For years we've been deceiving ourselves about this. Mosques, for example, are going to be a more prominent part of our cities than they were before.”

Germany, with a population of 4-5 million Muslims, has been divided in recent weeks by a debate over remarks by the Bundesbank's Thilo Sarrazin, who argued Turkish and Arab immigrants were failing to integrate and were swamping Germany with a higher birth rate.

The Chancellor’s remarks represent the first official acknowledgement that Germany, like other European countries, is destined to become a stronghold of Islam. She has admitted that the country will soon become a stronghold.

In France, 30% of children age 20 years and below are Muslims. The ratio in Paris and Marseille has soared to 45%. In southern France, there are more mosques than churches.

The situation within the United Kingdom is not much different. In the last 30 years, the Muslim population there has climbed from 82,000 to 2.5 million. Presently, there are over 1000 mosques throughout Great Britain - - many of which were converted from churches.

In Belgium, 50% of the newborns are Muslims and reportedly its Islamic population hovers around 25%. A similar statistic holds true for The Netherlands.

It’s the same story in Russia where one in five inhabitants is a Muslim.

Muammar Gaddafi recently stated that "There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe without sword, without gun, without conquest. We don’t need terrorists; we don’t need homicide bombers. The 50 plus million Muslims (in Europe) will turn it into the Muslim Continent within a few decades.”

The numbers support him.

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Paul L. Williams, Ph.D., is the author of The Day of Islam: The Annihilation of America and the Western World, The Al Qaeda Connection, and other best-selling books. He is a frequent guest on such national news networks as ABC News, CBS News, Fox News, MSNBC, and NPR. Visit his website at http://thelastcrusade.org/. (...)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Komen saya:

Kita boleh melihat peningkatan bilangan Muslim di Barat. Selama ini, kita yang memandang Barat sebagai contoh yang tidak baik, anti-Islamik dan tidak rasional.

Ke manakah salahnya kita di Malaysia ini. Merdeka sudah tetapi pemikiran masih tidak berubah. Apa tidaknya, lihatlah ada ke tidak peningkatan orang Islam yang boleh dibanggakan?

Memang Muslim Malaysia tak tahu malu! KITA LUPA TANGGUNGJAWAB YANG ALLAH SWT BERIKAN IAITU DA'WAH.

Monday, November 1, 2010

Ajaran Sains dalam Islam - Manakah salahnya?

Memang tidak dinafikan bahawa ada banyak ayat-ayat dalam Quran yang bersifat saintifik. Ayat-ayat ini lebih difahami apabila terdapat penemuan-penemuan sains. Sebagai manusia, kita telah dianugerahkah otak untuk berfikir dan berkebolehan untuk mengkaji ayat-ayat ini. Ada antara ayat-ayat dalam al-Quran secara lansung menceritakan tentang sains dan ada banyak juga ayat-ayat yang Allah SWT menguja manusia untuk berfikir dan mengkaji tentang alam ciptaanNya. Secara lansung dan tidak lansung, kita boleh melihat kepentingan sains.

Namun begitu, apa yang membimbangkan saya adalah cara sains diajar dan dikaji pada zaman moden ini. Pada ketika ini, sains moden diajar seolah-olah tiada cacat-cela, seolah-olah satu kebenaran yang nyata.

Sains disajikan seolah-olah ianya adalah kebenaran tanpa limitasi dan bebas daripada kesalahan. Matlamat untuk memberikan pengetahuan sains itu adalah amat penting tetapi caranya disalurkan adalah salah.

Penemuan sains yang tidak lengkap dan bersifat hanya teori dan hipotesis pada hari ini diajarkan kepada anak-anak kita sebagai fakta/kebenaran. Anak-anak yang dibesarkan dengan ilmu ini pula akan menjadi keliru dan menganggap semua yang dipelajarinya hari ini sebagai satu fakta yang tidak mungkin salah. Mereka juga belajar untuk menerima sesuatu tanpa bukti, asalkan argumen/perbahasannya adalah logik.

Secara tidak sengaja, mereka diprogram untuk menerima apa-apa sahaja yang logik di telinga. Pastinya ramai yang pada suatu hari akan terperangkap dengan pandangan-pandangan yang bersifat falsafah.

Saya berdoa agar guru-guru sains di luar sana sedar. Ajarkanlah anak-anak kita sains yang sebenar. Ajarkanlah supaya sekurang-kurangnya mereka memahami apakah itu anggapan/teori/hipotesis. Jangan biarkan mereka terperangkap sehingga tidak tahu untuk membezakan antaranya dengan kebenaran/fakta.

Monday, September 27, 2010

Jangan cakap pasal Islam!

'Jangan cakap pasal Islam!'

Pernahkah mendengar perkataan-perkataan ini?
Saya dah banyak kali dah sampaikan kadang-kadang bosan mendengarnya.
Kadang-kala dalam bentuk nasihat dan kadang-kala dalam keadaan marah.

Memang saya faham budaya orang Melayu yang menganggap berbincang tentang Islam adalah perkara yang dianggap 'taboo' iaitu perkara yang tidak harus dilakukan tapi sengaja saya lakukannya. Apa tidaknya, apabila ada yang jahil dan bagi pendapat yang tidak bernas tentang Islam.

Mengapa orang Melayu tak suka berbicara tentang Islam? Ini adalah salah satu soalan yang agak lama di kepala saya. Selepas mempelajari tentang sejarah Islam di Malaysia barulah faham mengapa adanya budaya yang tidak membina ini. Terlalu panjang untuk diceritakan di sini.

Muslim zaman ini suka kepada hiburan dan dunia, Islam disisihkan seolah-olah hanyalah satu 'agama' atau 'kepercayaan' sahaja. Bagi sesetengah mereka ini, mereka menganggap bila dah ada 'Islam' di kad pengenalan maka itu sudah cukup untuk menempah tempat di syurga. Islam secara praktikal (deen) dalam setiap aspek kehidupan dilupakan.

Saya lebih suka jika Islam disebut dan dibicarakan di mana-mana sahaja. Bukankah berbicara tentang Islam dari segi ilmiah adalah lebih baik daripada berbicara tentang bola sepak, artis, permainan politik, mengumpat dan sebagainya?

Jika muslim sentiasa berbicara tentang Islam, mana mungkin kumpulan-kumpulan yang membawa agama yang sesat mampu untuk bercambah di tanah air kita?

Manakah silapnya muslim di Malaysia sehingga tidak suka kepada perkara yang baik?

Thursday, September 9, 2010

HARI RAYA EID MUBARAK

Taqabbalallahu minnaa wa minkumA nasheed by Native Deen called 'Eid Morning' from the album 'Not Afraid to Stand Alone

These are the lyrics
Chorus
Allahu-Akbar-U'llahu-Akbar-U'llaahu-Akbar, Laa-Ilaha Ill'allah
Allahu-Akbar-U'llahu-Akbar-U Wa-Lillah'il-Hamd
Allahu-Akbar-U'llahu-Akbar-U'llaahu-Akbar, Laa-Ilaha Ill'allah
Allahu-Akbar-U'llahu-Akbar-U Wa-Lillah'il-Hamd

Allahu Akbar-U-Kabira ... Wal-Hamdu-Lillahi Kathira
Wa-Subhan'allahi Wa-Be-Hamdi-Hi Bukra-Tan Wa-Ascila

Laa-Ilaha-Ill'alla-Hu Wahdah ... Sadaqa Wa-Adah ... Wa-Nasara Abdah
Wa-A-Azza Junda-Hu Wa-Hazam'al-Ahzaab Wahdah

Laa-Ilaha Ill'allah ... Wa-La Na-A-Budu Illaa Iyyah
Mukh-Le-Scina Lah'uddina Walaw Karih'al-Kaafiroon

Allah-Umma-Salli-Ala Sayyedinaa Muhammad,
Wa-Ala Aali Sayyedinaa Muhammad
Wa-Ala As'habi Sayyedinaa Muhammad,
Wa-Ala An'sari Sayyedinaa Muhammad
Wa-Ala Azwaji Sayyedinaa Muhammad,
Wa-Ala-Zurriyati-Sayyedina Muhammad-In
Wa-Sallim Tasliman Kathira

Translation Of Takbeer-Ul-Eid

Allah is great, Allah is great, Allah is great, There is no god but Allah
Allah is great, Allah is great, and praise is due to Him.
Allah is great, Allah is great, Allah is great, There is no god but Allah

Allah is great, Allah is great, and praise is due to Him.
Allah is the Greatest, and an abundance of praise is due to Him,
And glory and praise be to him morning and evening.

There is no god but Allah, alone, He was true to His promise,
And He granted victory to His worshipper, and He supported His group,
And He conquered the parties (of evil) all by Himself.

There is no deity but Allah, and we worship no one but Him,
And we will sincerely follow the religion for Him,
Even against the wishes of the unbelievers.

May Allah pray upon our Muhammad, and upon his family,
And upon his companions, and upon his supporters,
And upon his wives, And upon his descendants,
And grant an abundance of peace on him.

Saturday, September 4, 2010

Habis RM800 bertuntung

Sumber: http://www.bharian.com.my/bharian/articles/HabisRM800bertuntung/Article

Habis RM800 bertuntung
Oleh Misiah Taib

2010/09/05
KUCHING: Mahli Udin, 56, tidak pernah gagal meneruskan tradisi bertuntung dengan menghiaskan halaman rumahnya dengan pelita dan lampu warna-warni sejak 15 tahun lalu.

Kini, dengan adanya Pertandingan Pesta Bertuntung Berita Harian 2010 yang dianjurkan buat julung kali tahun ini, Mahli memilih untuk membina sebuah pintu gerbang memasuki halaman kediamannya di Jalan Haji Kassan, Kampung No 5, dekat sini.

Pertandingan itu dirasmikan secara meriah malam tadi pada majlis yang dihadiri Menteri Perumahan dan Pembangunan Bandar Sarawak, Datuk Amar Abang Johari Openg; Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Fadillah Yusof; Ketua Pegawai Eksekutif The New Straits Times Press (M) Berhad (NSTP), Datuk Anthony Firdauz Bujang; Pengarang Kumpulan Berita Harian, Datuk Mior Kamarul Shahid; Pengarah Pemasaran NSTP, Zuraida Mohamad dan Pengarang Edisi Mingguan, Kadir Dikoh.
Mahli juga sanggup membelanjakan RM800 untuk membeli 42 set lampu warna-warni dan 150 pelita minyak tanah untuk dipasang di pekarangan rumah dan jika dikira harga minyak tanah yang kini mencecah RM2.41 seliter, kos yang perlu ditanggung warga emas itu boleh mencecah lebih RM1,000.

Sambil memuji Berita Harian kerana menghidupkan semula pertandingan bertuntung yang tidak diadakan sejak tujuh tahun lalu, Mahli berharap pada masa depan hadiah wang tunai yang ditawarkan dapat dinaikkan sejajar dengan kos yang perlu ditanggung peserta.

Kali terakhir pertandingan bertuntung ialah pada 2003. Saya pernah menjuarai pertandingan bertuntung sembilan tahun berturut-turut antara 1996 hingga 2003. Ketika itu ia dianjurkan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) dan Yayasan Budaya Melayu Sarawak (YBMS), katanya.

Berita Harian menyediakan hadiah wang tunai RM19,700 bagi pertandingan yang dibahagikan kepada dua kategori, kampung dan rumah. Juara kategori kampung akan menerima RM7,000, manakala johan kategori rumah menerima RM1,000. Penganjuran pesta ini mendapat kerjasama Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) dan Pusat Khidmat Parlimen Petra Jaya.
Mahli berkata, untuk menyertai Pesta Bertuntung Berita Harian 2010, anaknya, Mohd Suhazari Mahli, 16, bersama empat rakan membantu membina pintu gerbang kayu tertulis Selamat Hari Raya Aidilfitri yang mengambil masa dua hari untuk disiapkan.

Kami mula bertuntung malam dua likur (2 September). Biarpun pertandingan diadakan sehingga malam hari pertama Aidilfitri, kami akan bertuntung hingga hari ketujuh Aidilfitri seperti yang biasa kami lakukan setiap tahun, katanya.

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

KOMEN SAYA:

Baik duit tu guna untuk derma kat anak yatim. Dapat pahala untuk akhirat.
RM800 cukup membiayai seorang anak yatim selama hampir setahun.
Yang pi anjurkan juga entah apa prioriti dia. Kalau duit dah bannyak dan taktau nak buat apa, baik dermakan sahaja.

Friday, September 3, 2010

The Halal Problem

Source: http://www.bharian.com.my/bharian/articles/MinyaksapijenamaQBBPureGheetidakhalal/Article

Minyak sapi jenama QBB Pure Ghee tidak halal

2010/09/04
KUALA LUMPUR: Pengguna beragama Islam diingatkan supaya tidak membeli dan menghentikan pengambilan minyak sapi jenama QBB Pure Ghee yang sudah ditarik balik status halalnya oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 19 Ogos lalu kerana didapati mengandungi elemen yang meragukan.

Meskipun arahan untuk menarik balik barangan ini dari pasaran sudah dikeluarkan, namun berikutan permintaan tinggi bahan itu ketika Ramadan terutama menjelang sambutan Aidilfitri, pengguna dinasihatkan supaya memilih produk yang diyakini halal sebagai alternatif.

Pegawai Kerja Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM), Mohd Mustaffa Hamzah, juga menggesa syarikat pengeluar produk berkenaan, QBI Packaging Sdn Bhd menarik balik semua produk itu dalam pasaran kerana ia boleh mengelirukan pengguna Islam kerana tanda halal masih ada pada produk itu walaupun sudah ditarik balik oleh JAKIM.
Kami menerima banyak aduan daripada pengguna bahawa produk itu masih di pasaran dan ramai yang keliru sama ada ia halal atau pun sebaliknya kerana masih ada logo halal JAKIM tertera pada produk berkenaan, katanya kepada pemberita di sini semalam.

Beliau berharap JAKIM dapat melakukan pemantauan rapi manakala syarikat terbabit dapat memberikan kerjasama dalam memastikan semua produk ditarik balik dari pasaran.

Sementara itu dalam perkembangan lain, Setiausaha Kerja PPIM, Datuk Nadzim Johan meminta supaya Kementerian Kesihatan memantau dan menetapkan prosedur yang lebih ketat dan jelas kepada pengusaha pusat dialisis bagi memastikan ia terus diyakini.

Ini berikutan dakwaan seorang pesakit buah pinggang, Osman Mohamad, 53, dari Sabak Bernam yang kini menderita kesan jangkitan kuman didakwa berpunca daripada pengendalian pusat dialisis yang tidak sempurna.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

MY COMMENTS:

So much problems today, halal has even became a national issue. I understand this cause Allah S.W.T. has commended us to eat halal and good food.

Some of the issues I heard of are:
1. Non halal kopitiams (example Old Town White Coffee with the frog leg issue)
2. Non halal meat. (Imported beef of chicken slaughtered in an unIslamic way)
3. Misuse if Jakim logo.
4. Hotels serving non-halal food mix with halal ones.

Most of the problems occur in the processed food (cooked/materials used is processed). In Malaysia, most of us depends much on Jakim to solve this problem. I have no objections to that but I have the following mindset:

1. Its the responsibility of each Muslim to check whether it is halal or not, not Jakim.
2. Muslims can avoid all this mess if they themselves buy the ingredient and cook.
3. Muslims should check the restaurant kitchen if they are eating out not just depend on a logo.
4. Anyone can get the logo then after that cook non-halal food.

Muslims in Malaysia always forget that other than the food must be halal, it must be also good for us. To get 'GOOD' food, I think there are two criteria which is:

1. Cleanliness
Starting from the ingredient, how it is washed, processed and how it was cook.
The cleanliness of the utensils used, the condition of kitchen is also important. Today we can see Muslims buying food even when they see many flies flying about the food (I saw this in the Ramadan bazaar).

2. Nutrition
Food must be have all the important nutrients for the body. It must be a balance diet.

Sad things is food from fast food restaurants such as KFC and McD is considered to be 'food' with good value. Many do not know that fast food is just an overpriced junk (oily, fat, unbalance, cancer-causing) food. Too much of em and people will grow fat and lazy (after that diabetis, high-blood, heart attack, stroke).

Dirty mamak restaurants became a favourite spot for families to have food. Check out mamak kitchen and you might puke.

I dont really know what is happening today but Muslims dont really think right anymore. They only think about halal food and forget about the rest (cleanliness/nutrition).

Nik Aziz yakin hudud diterima

Source: http://www.bharian.com.my/bharian/articles/NikAzizyakinhududditerima/Article

2010/09/04

KOTA BHARU: Mursyidul Am PAS, Datuk Nik Aziz Nik Mat yakin hudud akan diterima walaupun mendapat tentangan termasuk daripada parti komponen dalam pakatan pembangkang sendiri.

Beliau berkata, hudud belum menjadi kebiasaan kerana belum pernah dengar mengenainya selain orang Islam sendiri yang tidak mahukan hukuman itu. "Saya tetap yakin hudud akan diterima seperti yang berlaku kepada politik Islam yang sebelum ini ditentang pihak tertentu.
"Sekarang kita (PAS) hanya membuat `windows (jendela) untuk membolehkan perkara ini (hudud) diketahui ramai sebelum membuat pintu untuknya nanti. Saya pasti ia (hudud) akan diterima kerana kini banyak kejadian rogol dan zina. Hanya hudud dapat mengatasi kejadian seperti itu," katanya dalam kuliah mingguannya di Dataran Ilmu, di sini semalam.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

MY COMMENTS:

Not so many people in Malaysia really know the hudud law in Malaysia, regardless whether they are non-Muslims or Muslims themselves. And it is normal for the people today not to accept something which is good just because they do not know about it. What to do.... hudud law is portrayed as cruel and evil by the media all over the world.

So what do most people know about hudud law? They only know that if you steal, your hands will be cut off, thats all they know.

If they really know how fair the hudud law is to humans regardless whether you are a Muslim or non-Muslim, no one will object to its implementation.

The way I see it at the very least Nik Aziz have the balls to try and implement it.

Note:
I am not a fan of any form of the current democracy being practice today.
The hudud law cannot be implemented correctly without the correct administration to run the country. Example: Zakat system must run first before laws such as cutting hands for people who steal be implemented.

Thursday, September 2, 2010

God did not create the universe, says Hawking

Source: http://news.yahoo.com/s/nm/20100902/lf_nm_life/us_britain_hawking

LONDON (Reuters) – God did not create the universe and the "Big Bang" was an inevitable consequence of the laws of physics, the eminent British theoretical physicist Stephen Hawking argues in a new book.

In "The Grand Design," co-authored with U.S. physicist Leonard Mlodinow, Hawking says a new series of theories made a creator of the universe redundant, according to the Times newspaper which published extracts on Thursday.

"Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists, why we exist," Hawking writes.

"It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going."

Hawking, 68, who won global recognition with his 1988 book "A Brief History of Time," an account of the origins of the universe, is renowned for his work on black holes, cosmology and quantum gravity.

Since 1974, the scientist has worked on marrying the two cornerstones of modern physics -- Albert Einstein's General Theory of Relativity, which concerns gravity and large-scale phenomena, and quantum theory, which covers subatomic particles.

His latest comments suggest he has broken away from previous views he has expressed on religion. Previously, he wrote that the laws of physics meant it was simply not necessary to believe that God had intervened in the Big Bang.

He wrote in A Brief History ... "If we discover a complete theory, it would be the ultimate triumph of human reason -- for then we should know the mind of God."

In his latest book, he said the 1992 discovery of a planet orbiting another star other than the Sun helped deconstruct the view of the father of physics Isaac Newton that the universe could not have arisen out of chaos but was created by God.

"That makes the coincidences of our planetary conditions -- the single Sun, the lucky combination of Earth-Sun distance and solar mass, far less remarkable, and far less compelling evidence that the Earth was carefully designed just to please us human beings," he writes.

Hawking, who is only able to speak through a computer-generated voice synthesizer, has a neuro muscular dystrophy that has progressed over the years and left him almost completely paralyzed.

He began suffering the disease in his early 20s but went on to establish himself as one of the world's leading scientific authorities, and has also made guest appearances in "Star Trek" and the cartoons "Futurama" and "The Simpsons."

Last year he announced he was stepping down as Cambridge University's Lucasian Professor of Mathematics, a position once held by Newton and one he had held since 1979.

"The Grand Design" is due to go on sale next week.

(Editing by Steve Addison)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Looks like even Hawking is becoming more stupid in his reasoning when he say:

Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists, why we exist

He need to clarify what is 'singularity' (according to his big bang theory) and how it is there in the first place. The universe must have a beginning, it cant appear out of no where. He will never be able too because only the Creator knows this. He was been given a bit of knowledge and he is now very arrogant.

Its very much like the physic theory that energy cannot be made or destroyed. It just changes from one form to another. The basic theory is understood but if we ask about how are there energy at the first palce, it will defy the man made theory on energy. The energy MUST some from somewhere.

Hawking later gave the stupidest comment saying that due to spontaneous creation, something is there from nothing. In other words, he say that something is created from nothing. First of all, spontaneous is just an unproven raw idea which could not even explain (with evidence) how anything at all is created. Its a theory on how life started. This theory upholds the Darwin ideology which is also a piece of crap from the scientific view.

I dare him to just show how 'something is created from nothing at all'. If he can I will chop off my head.

Try imagine in a vacuum, can anything appear?

People who dont think will fall victims to people like them. Knowledge is power and Allah have given us logical reasoning which will allow us to differ truth from falsehood.

Tuesday, August 31, 2010

Help me Akademi Al-Quran

First of all, I am not a fan of Akedemi Al-Quran and I do not learn Quran from them.

I accidentally went to their website at:
http://www.akademialquran.com/

They are promoting their products of course. At the right bottom corner, I saw the following hadith:

Nabi s.a.w pernah bersabda :
"Berapa ramai daripada kalangan pembaca, membaca Al-Quran ,tetapi ketika dia sedang membaca Al-Quran itu,Al-Quran pula melaknat dia".
Riwayat Al-Bukhari

Di antara sebab-sebab mereka dilaknati adalah kerana mereka membaca Al-Quran dengan tidak bertajwid seperti yang diajar oleh Nabi s.a.w..
  • Bagaimana pula dengan orang yang tidak tahu langsung membaca Al-Quran??
  • Layakkah mereka mendapat Syafaat Al-Quran di akhirat kelak??
  • Adakah Sah solat mereka??

I could not find this hadith in Bukhari when I flipped through the book but I find this hadith instead:

Aishah (May Allah be pleased with her) reported: The Messenger of Allah (PBUH) said, "The one who is proficient in the recitation of the Qur'an will be with the honourable and obedient scribes (angels) and he who recites the Qur'an and finds it difficult to recite, doing his best to recite it in the best way possible, will have a double reward.''
[Al-Bukhari and Muslim]

Commentary:

Proficient here means one who reads the Qur'an in accordance with the rules of "Ilm At-Tajwid'' (the science of the recitation of the Qur'an) as is evidenced from the words of Imam Bukhari's narration and the title given to the chapter.

This Hadith also highlights the merit of the reader of the Qur'an who does not know `Ilm At-Tajwid, and for that reason cannot read it fluently. But in spite of this, he reads it with great effort. He will be given double reward, one for the difficulty encountered in reciting it, and another for reading it. Safratun translated in the Hadith as scribes (angels) mean the angels that convey the Wahy (Revelation) to the Messenger of Allah. Imam Bukhari has taken it to mean "one who makes reconciliation''. The angels who bring Wahy and chastisement from Allah.


Well, if anyone could help me. 2 things:

1. Which book and the number of hadith in Bukhari is the hadith from the akademialquran are taken from?

2. Is there a contradictory to the two parts which were bolded in red above?

Reciting the Quran

I was reading a while back when I remembered this hadiths from Sahih Muslim about the Khawarij. Please correct me if I am wrong.

Chapter# 44, Book 5, Number 2316:

Jabir b. Abdullah reported that a person came to the Messenger of Allah (may peace be upon him) at Jirana on his way back from Hunain, and there was in the clothes of Bilal some silver. The Messenger of Allah (may peace be upon him) took a handful out of that and bestowed it upon the people. He (the person who had met the Prophet at Ji’rana) said to him: Muhammad, do justice. He (the Holy Prophet) said: Woe be upon thee, who would do justice if I do not do justice, and you would be very unfortunate and a loser if I do not do justice. Upon this Umar b. Khattab (Allah be pleased with him) said: Permit me to kill this hypocrite. Upon this he (the Holy Prophet) said: May there be protection of Allah! People would say that I kill my companions. This man and his companions would recite the Qur’an but it would not go beyond their throat, and they swerve from it just as the arrow goes through the prey.

Book 5, Number 2317:

This hadith has been narrated on the authority of Jabir b. ‘Abdullah through another chain of transmitters.

Book 5, Number 2318:

Abu Said Khudri reported that ‘Ali (Allah be pleased with him) sent some gold alloyed with dust to the Messenger of Allah (may peace be upon him), and the Messenger of Allah (may peace be upon him) distributed that among four men, al-Aqra b. Habis Hanzali and Uyaina b. Badr al-Fazari and ‘Alqama b. ‘Ulatha al-’Amiri, then to one person of the tribe of Kilab and to Zaid al-Khair al-Ta’l, and then to one person of the tribe of Nabhan. Upon this the people of Quraish felt angry and said: He (the Holy Prophet) gave to the chiefs of Najd and ignored us. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I have done it with a view to con- cillating them. Then there came a person with thick beard, prominent cheeks, deep sunken eyes and protruding forehead and shaven head. He said: Muhammad, fear Allah. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: If I disobey Allah, who would then obey Him? Have I not been (sent as the) most trustworthy among the people of the-world? -but you do not repose trust in me. That person then went back. A person among the people then sought permission (from the Holy Prophet) for his murder. According to some, it was Khalid b. Walid who sought the permission. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him), said: From this very person’s posterity there would arise people who would recite the Qur’an, but it would not go beyond their throat; they would kill the followers of Islam and would spare the idol-worshippers. They would glance through the teachings of Islam so hurriedly just as the arrow passes through the pray. If I were to ever find them I would kill them like ‘Ad.

Book 5, Number 2319:

Abu Said al-Khudri reported: ‘Ali b. Abu Talib sent to the Messenger of Allah (may peace be upon him) from Yemen some gold alloyed with clay in a leather bag dyed in the leaves of Mimosa flava. He distributed it among four men. ‘Uyaina b. Hisna, Aqra’ b. Habis and Zaid al-Khail, and the fourth one was either Alqama b. ‘Ulatha or ‘Amir b. Tufail. A person from among his (Prophet’s) Companions said: We had a better claim to this (wealth) than these (persons). This (remark) reached the Apostle of Allah (may peace be upon him) upon which he said: Will you not trust me, whereas I am a trustee of Him Who is in the heaven? The news come to me from the heaven morning and evening. Then there stood up a person with deep snnken eyes, prominent cheek bones, and elevated forehead, thick beard, shaven head, tucked up loin cloth, and he said: Messenger of Allah, fear Allah. He (the Holy Prophet) said: Woe to thee. do I not deserve most to fear Allah amongst the people of the earth? That man then returned. Khalid b. Walid then said: Messenger of Allah, should I not strike his neck? Upon this he (the Holy Prophet) said: Perhaps he may be observing the prayer. Khalid said: How many observers of prayer are there who profess with their tongue what is not in their heart? Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I have not been commanded to pierce through the hearts of people, nor to split their bellies (insides). He again looked at him and he was going back. Upon this he (the Holy Prophet) said: There would arise a people from the progeny of this (man) who would recite the Qur’an glibly, but it would not go beyond their throats; they would (hurriedly) pass through (the teachings of their) religion just as the arrow passes through the prey. I conceive that he (the Holy Prophet) also said this: If I find them I would certainly kill them as were killed the (people of) Thamud.I understand that these hadiths is about the Khawarij whom we know will be the Dajjal soldiers.

I highlighted some parts of em. People will one day recite the Quran but it will not go beyond their throat. If we recite Quran, there will be sound of recitation from the throat, so whats wrong here?

From the way I see it, if we just recite the Quran without understanding it (the meaning/message), it will be just a sound leaving our throat and nothing more. I am not saying that its a bad thing to recite Quran. What I am trying to emphasize here is you will not be able to benefit if you just recite and do not know what it means. From my point of view, al-Quran is a Book of Guidance and if you do not understand its meaning, you cant benefit from it. At the end, we will not know about the religion at all.

Blinded by ego and culture, I see this happens to our society. Whats the point of having the ability to recite but do not act on it. To act on it, we need to understand the meaning.

Sahih Bukhari
Volume 6, Book 61, Number 579:

Narrated Abu Musa:

The Prophet said, "The example of a believer who recites the Qur'an and acts on it, like a citron which tastes nice and smells nice. And the example of a believer who does not recite the Qur'an but acts on it, is like a date which tastes good but has no smell. And the example of a hypocrite who recites the Qur'an is like a Raihana (sweet basil) which smells good but tastes bitter And the example of a hypocrite who does not recite the Quran is like a colocynth which tastes bitter and has a bad smell."


The following hadith from Sahih Bukhari, might tell you what will happen to us in the end:

Narrated Anas: The Prophet said, "When a human being is laid in his grave and his companions return and he even hears their foot steps, two angels come to him and make him sit and ask him: What did you use to say about this man, Muhammad ? He will say: I testify that he is Allah's slave and His Apostle. Then it will be said to him, 'Look at your place in the Hell-Fire. Allah has given you a place in Paradise instead of it.' " The Prophet added, "The dead person will see both his places. But a non-believer or a hypocrite will say to the angels, 'I do not know, but I used to say what the people used to say! It will be said to him, 'Neither did you know nor did you take the guidance (by reciting the quran).' Then he will be hit with an iron hammer between his two ears, and he will cry and that cry will be heard by whatever approaches him except human beings and jinns." (Book #23, Hadith #422)

Still reciting the Quran the same way?

The Star and Crescent


Familiar with this? Where can you see this? Is this a symbol of Islam?
Lets read some information from wikipedia:

The star and crescent appear in combination in finds from in and around ancient Israel. It has been associated with the Moabites (14th or early 13th – 6th century BC), as the symbol or symbols appear on what are thought to be Moabite name seals. Crescents appearing together with a star or stars are a common feature of Sumerian iconography, the crescent usually being associated with the moon god Sin and the star (often identified as Venus) with Ishtar. However, in this context, there is a third element often seen, that being the sun disk of Shamash.
Academic discussion of a star or stars together with crescents in Sumerian representations does not always clearly indicate if they appear in isolation (the "star and crescent" as such) or as part of a triad of symbols, "the three celestial emblems, the sun disk of Samas, the crescent of Sin, and the star of Istar" or "the crescent of Sin (the moon god), the star of Ishtar and the ray of Shamash". Nevertheless, later use of the star and crescent by the Parthians, and other Iranian dynasties is often traced to earlier use in Mesopotamia.As one scholar observed, "[t]he Parthian king Mithradates I conquered Mesopotamia around 147 BC, and Susa in about 140 BC A later Parthian king, Orodes II (58-38 BC), issued coins at Susa and elsewhere which display a star and crescent on the obverse. The succeeding ruler, Phraates IV (38-3/2 BC), minted coins showing either a star alone or a star with crescent moon. In representing the star and crescent on their coins the Parthians thus adopted traditional symbols used in Mesopotamia and Elam more than two millennia before their own arrival in those parts." Along these lines, some scholars maintain that later use of the symbol arose from Babylonian mythology in which the juxtaposition of Sin (moon god, father of time) and Shamash (supreme ruling sun god, judge of heaven and earth) was a metaphor for the cosmic powers given to the Babylonian king to rule.
Read the rest here:
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_and_crescent


Prophet Ibrahim (PBUH) knows Sin and Ishtar very well cause he destroyed the idols [21:57-58].

Today we are using the symbols of this fake gods/idols.
Where do we use them? Everywhere (thinking that it is 'islamic').

The sickest place is on top of our mosque. A place we pray to Allah. I just wish I can go up there and break it off!Oh and I forget to say its also on the Malaysia flag that many people salute and stand facing it when 'Negaraku' is sung. Lets solute to the Pagan god.


Dont like this? Then do something about it.

Merdeka?

Tanggal 31 Ogos.
Hari Merdeka.

Tapi 'merdeka'kah kita?
Adakah kita merdeka daripada penjajahan Barat? Mungkin dari zahirnya tampak bebas tetapi kita sebenarnya di dalam penjara Barat. Minda kita dicemari dengan budaya mereka. Kita diatur untuk menjadi semakin malas dan menjadi semakin lemah. Mengapakah ini terjadi?

Selepas penjajah membebaskan kita, kita dijajah pula dari segi minda dan pemikiran. Kita diajar dan dijaja dengan 'kemerdekaan Barat' yang kini menyelubungi sebahagian besar hidup kita. Contoh yang paling jelas dalam pentadbiran (demokrasi), perundangan, perbankan, sosial, ekonomi dan budaya. Semua ini diterapkan kepada kita dengan mudah sekali dengan media massa: TV, internet, radio dsbnya.

KITA MENJADI HAMBA MEREKA!

Pada hari ini, agama Islam juga tidak terpinggir daripada penjajahan Barat yang cuba untuk melakukan reformasi dalam agama Islam dengan mewujudkan 'Islam Liberal' iaitu versi Islam yang banyak diguna pakai hari ini untuk memudahkan propaganda mereka bagi menguasai dunia. Antara yang telah dan sedang dilakukan:

1. Memperkenalkan sistem pendidikan sekular yang mewujudkan para graduan yang malas berfikir.
2. Mewujudkan dunia hiburan yang mengalpakan kita.
3. Menghasilkan masyarakat yang materialistik.
4. Barat digunakan sebagai template atau contoh.
5. Agama dilupakan dan hanyalah budaya sahaja.
dan banyak lagi...

Kita tidak perasan mata kita dibutakan dan hidung kita sudah dicincinkan. Bodohnya kita untuk percaya kita sudah 'merdeka', kita sudah bebas. Nama Islam yang diarak-arakkan hanyalah boneka semata-mata. (sistem syariah/perbankan islam)

MERDEKAKAH KITA?Sehingga kini, hatiku hanya merdeka apabila ilmu di dada meyakinkanku bahawa satu-satunya cara untuk merdeka adalah untuk menjadi hamba kepada Allah S.W.T.

Semoga Allah membuka mata dan hati mereka yang masih buta.

Thursday, August 19, 2010

Ramadan o Ramadan

This years ramadan is a special one. Compared to the few last year, this year I get to live through it with my wife. Its our first ramadan together. Its the best ramadan I ever had till now.

Many asked me about how do I find ramadan cause they know I am a revert. Well, fasting is not really hard if its just not having food or drinks in the day because we break fast during magrib.

What I find hard is the fasting of tongue (what we choose to say), fasting of the eyes (what we choose to see) and fasting of the mind (what we think).

I pray that this years Ramadan will make me a better servant of Allah, a better husband and a better father (OTW).

Saturday, January 16, 2010

Full chronology of the "Allah" Controversy

Full chronology of the "Allah" Controversy - Final by Fatimah Zuhri

" This is the last time I will talk about this issue. From my
observation the issue is coming to a close now and from what I have
heard a win-win situation will soon be achievable.

1. I did not want to touch this issue but I feel it is important that
everyone (ALL Malaysians) understand the chronology of event relating to
this.

2. First of all, yes Allah is an Arabic word which have been used for
many many years.

3. As a matter of fact, for Muslim, we believe that Islam started from
Adam PBUH. Therefore Adam is the first ever man to use the word. The
issue for Malaysian Muslim has never been about the lose of a "word" but
the future implications of the word.

http://themalaysian insider.com/ index.php/ opinion/breaking -views/49192- al\
lah-future-implicat ions-of-the- high-court- decision- -fatimah- zuhri

<http://themalaysian insider.com/ index.php/ opinion/breaking -views/49192- a\
llah-future- implications- of-the-high- court-decision- -fatimah- zuhri
>

4. Now that we have settle that issue, let us look at the chronology of
the controversy.

5. On 7th January 2009, The Herald and The Home Ministry came to a
MUTUAL agreement where the Home Ministry agreed to give permit to The
Herald for its publications if they agree to :

http://thestar. com.my/news/ story.asp? file=/2010/ 1/1/nation/ 5399211&sec= n\
ation

<http://thestar. com.my/news/ story.asp? file=/2010/ 1/1/nation/ 5399211&sec= \
nation
>

a) NOT use the word "Allah" in the Malay Bible (High Malay etc)
b) Have the word "LIMITED" printed in the cover of the Bible
c) The Malay Bible should not be used to convert Muslim in Malaysia.
d) The agreement will be annually revised

6. The Herald AGREED to the above rules and a MUTUAL agreement was
achieved with The Home Ministry.

7. Thus, on April 2009, at an International Book Fair, the new version
of the Malay Bible without the word "Allah" was unveiled to all and
sundry.

http://www.alarabiy a.net/articles/ 2009/04/26/ 71464.html
<http://www.alarabiy a.net/articles/ 2009/04/26/ 71464.html>

8. The word "Allah" was replaced with "Elohim" which is also translated
as God.

9. To any rational person, this is a win-win situation no? But as you
can read from the link above, some Christian leaders are still not
satisfied.

10. Magically, on October 2009, 15,000 Bibles containing the word
"Allah" were imported from Indonesia into Malaysia.

http://www.crosswal k.com/11616546/ <http://www.crosswal k.com/11616546/>

11. Now, this move is interesting on two levels :

a) The Herald has MUTUALLY AGREED on 07 January 2009 to NOT use the word
"Allah"

b) The circulation is is 13,000 with a readership of 5,000 ONLY. But
they imported over 15,000 bibles where 10,000 were sent to East Malaysia
while another 5000 were posted to West Malaysia.

12. Anyone who read the Bible in the 60s,70s and 80s in Peninsular
Malaysia would know that there is no word "Allah" either in Malay Bible
or English Bible.

13. The move to import over 15,000 Bibles containing the word "Allah"
were clearly breaking the MUTUAL AGREEMENT earlier in the year and seems
to have some "hidden motive" (5K Malay Bible in West Malaysia)

14. Therefore the Kastam DiRaja Malaysia seized the 15,000 Malay Bibles
from Indonesia.

15. This created uproar amongst the SAME leaders who were dissatisfied
over the new version of Malay Bible in April 2009.

16. They went to the High Court on the basis that The Home Ministry is
restricting their "Human Rights" to practice their religion;
Christianity.

17. Convenient isn't it? You agreed at first, then you break your
promise, then you sued when people take action on you for breaking a
MUTUAL AGREEMENT.

18. Of course as we knew it, on 31st December 2009, Judge Bee Lan from
The High Court agreed that it is against Article 11 of the Malaysian
Constitution and awarded the "victory" to The Herald.

19. In making her decision, Judge Bee Lan chided the Malaysian
Government effort of preventing future racial/religious riot by saying :

" Justice Lau ruled as grounds for her judgement that both the
respondents the minister and the Malaysian government had
failed throughout the trial to prove how the use of the word
"Allah" could threaten national security. "

http://thestar. com.my/news/ story.asp? file=/2010/ 1/1/nation/ 5399211&sec= n\
ation

<http://thestar. com.my/news/ story.asp? file=/2010/ 1/1/nation/ 5399211&sec= \
nation
>

20. On early Morning of 8th January 2010, a Church was torched....the
rest are history. Hopefully Judge Bee Lan can finally have her answer.

Menyingkap Isu Kalimah Allah

Tidak perlu diperjelaskan lagi apakah isu yang menjadi perselisihan di antara sesetengah masyarakat kita di Malaysia. Terdapat pelbagai pendapat dikalangan pihak media, golongan profesional, ahli ugama, pandangan sendiri, juga pandangan dari media luaran. Namun begitu, kita mendapati bahawa reaksi pelbagai pihak menunjukkan sama ada mereka menyokong 100 % atau menentang 100% dimana reaksi pelbagai pihak ini memberikan impak yang mendalam kerana timbullah pelbagai reaksi yang negatif/ persepsi yang buruk kerana tiada penjelasan yang menyeluruh yang diberikan.

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (surah an-Nisa ayat 59)

Di sini kami telah mengumpulkan fakta-fakta serta penjelasan yang tidak bias kepada satu pihak sahaja. Ini kerana, sebagai seorang Muslim kita haruslah mengajak, menyeru, memanggil atau menganjurkan manusia ke arah kebenaran menggunakan ilmu, bukan bertindak berasaskan emosi dan perasaan serta bukan juga berasaskan penipuan (‘deceiving’ method). Artikel ini diolah hasil dari perbincangan di IIS, ayat2 al-Quran, bible dan juga hasil dari perbincangan dengan sahabat beragama Kristian. Artikel ini bertujuan menerangkan secara terperinci tentang DUA isu utama dalam kes ini.

Kami berharap agar rakan-rakan (tidak mengira Muslim serta bukan Muslim) dapat membaca dengan teliti supaya dapat memahami sama ada perlu atau tidak kalimah Allah digunakan dalam bible dan sama-samalah kita berharap agar isu ini dapat di atasi dengan aman. Insha Allah.

~..~..~..~..~~..~~..~~.~~.~..~..~..~..~~..~~..~~.~~.~..~..~..~..~~..~~..~~.~~.

Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang membenarkan akhbar mingguan Gereja Katholik, Herald - The Catholic Weekly menggunakan kalimah Allah dalam penerbitannya sememangnya mencetuskan polemik. Hakim mahkamah berkenaan, Datuk Lau Bee Lan membuat keputusan membenarkan penggunaan kalimah Allah dalam terbitan akhbar berkenaan atas alasan ia berdasarkan hak di dalam perlembagaan.

Keputusan memihak kepada Herald itu sememangnya isu rumit kerana ia menyentuh sensitiviti agama yang boleh membangkitkan emosi. Malah, ia turut mengundang kemarahan umat Islam negara ini yang mahukan kerajaan dan Majlis Raja-Raja campur tangan.

Kejadian kemudiannya bertambah buruk apabila berlakunya kejadian beberapa gereja dilempar bom. Banyak pihak yang mula menunding jari antara satu sama lain walaupun siasatan masih dijalankan oleh pihak polis. Media massa di luar negara telah mengambil peluang untuk memburuk-burukkan Islam dan negara kita. Saya terpanggil untuk memberikan beberapa komen tentang pendapat-pendapat berikut:

1. Muslim yang bertanggungjawab kerana emosi dan bertindak kerana
Islam

Adalah haram untuk mana-mana Muslim untuk merosakkan rumah ibadat agama lain termasuklah gereja. Ini boleh dilihat dalam hadis berikut:-

Ibn Qudamah kemudian mengulas :

ولأن الصحابة فتحوا كثيرًا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئًا من الكنائس، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة. ومعلوم أنها ما أحدثت، فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ألا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك، فإنها موجودة في بلد المسلمين من غير نكير

Ertinya : Itu adalah kerana walaupun para sahabat membuka banyak negara baru melalui jalan peperangan, tidak sama sekali mereka merobohkan mana-mana gereja...dan Khalifah Umar Abd Aziz menulis kepada petugas-petugasnya agar TIDAK MEROSAKKAN GEREJA, BIARA-BIARA, RUMAH API (TEMPAT IBADAH) , kerana kerana telah Ijma' atas perkara itu, dan tidak dapat dinafikan wujud di negara-negara umat Islam ( Al-Mughni, Jld 10, hlm 609)

Allah S.W.T. turut menyebut dalam surah al-Hajj ayat 40:-

[22:40]
Iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar, (mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: "Tuhan kami ialah Allah". Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong ugamaNya (ugama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa;

Imam Al-Qurtubi pula membawakan kata-kata ulama sebelumnya yang berkata:-

تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة ، وبيعهم ، وبيوت نيرانهم

Ertinya : Ayat ini mengandungi larangan meroboh dan merosakkan binaan gereja kafir ahli zimmah, dan biara-biara mereka ( Tafsir Al-Qurtubi, Jld 12, hlm 67)

Tindakan merosakkan binaan ibadat agama lain adalah haram bagi seorang Muslim. Tindakan sesetengah pihak yang cepat menunding jari kepada Islam cuba mengambil kesempatan yang ada untuk memburuk-burukkan agama Islam. Walaupun begitu, tidak dinafikan juga terdapat kemungkinan kejadian ini dilakukan oleh individu Muslim. Sekiranya begitu, individu itu yang harus dipersalahkan dan dihukum, bukannya agama kerana tindakan merosakkan gereja ini dikutuk sekeras-kerasnya.

2. Orang Kristian sendiri yang bakar sebab mahu merosakkan nama
Islam dan mencuri tumpuan

Sebagai seorang Muslim, kita tidak patut cepat melatah dan menunding jari balik kepada orang Kristian. Ini adalah kerana tidak terdapat sebarang bukti yang kukuh untuk mensabitkan kesalahan tersebut, baik kepada orang Islam mahupun Kristian. Kita haruslah adil dan waras semasa membuat sesuatu kenyataan.

Tindakan keganasan juga bukanlah ajaran agama Kristianiti. Sekiranya orang Kristian yang melakukannya maka individu itu sahaja yang haruslah dipersalahkan dan didenda. Sesiapa sahaja yang mempersalahkan agama lain, tidak kira Islam atau Kristianiti haruslah tampil memberikan bukti yang jelas dan bukan setakat bercakap kosong sahaja.

Orang Kristian dan orang Islam kedua-duanya tidak mendapat apa-apa faedah daripada kejadian ini.

3. Pihak ketiga?

Kita tidak patut membuat spekulasi namun tidak dapat disangkal adanya kemungkinan terdapat pihak ketiga yang cuba untuk mengambil peluang atas situasi ‘kalimah Allah’ ini. Pihak ketiga ini, berkemungkinan golongan provokatif daripada luar negara mahupun subversif daripada dalam negara. Media massa di luar negara banyak membuat publisiti buruk tentang Malaysia dan perkara ini merugikan seluruh rakyat Malaysia tidak mengira kaum, bangsa atau agama.

Melihat kepada ketiga-tiga kemungkinan ini, kita haruslah mengambil jalan neural dan adil dengan tidak menunding jari kepada mana-mana pihak sehingga pihak berkuasa berjaya mengenalpasti penjenayah tersebut.

Untuk menjawab isu ‘Kalimah Allah’ ini, kita haruslah cuba untuk melihat daripada pelbagai perspektif dan situasi. Dalam isu ini terdapat dua persoalan utama yang perlu dijawab. Persoalannya adalah seperti berikut:-

Persoalan 1
Bolehkah non-muslim menggunakan kalimah Allah?

Persoalan 2
Bolehkah ‘God’ dalam Bible diterjemahkan sebagai Allah dan bukan Tuhan?

-----------------------------------------------------------------------------------

Persoalan 1
Bolehkah non-muslim menggunakan kalimah Allah?

Kita boleh melihat pelbagai pendapat oleh para ulamak-ulamak dan pemimpin dalam negara. Kita haruslah menghormati pendapat-pendapat mereka. Bagi saya non-muslim diboleh menggunakan kalimah Allah berdasarkan berikut:-

Surah Al-Ankabuut, ayat 61-63

[29:61]
Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya)?" Sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan (oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahNya)?
[29:62]
Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan menyempitkan (rezeki itu) baginya; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
[29:63]
Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah yang menurunkan hujan dari langit, lalu Ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya?" Sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Ucapkanlah (wahai Muhammad): "Alhamdulillah" (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian), bahkan kebanyakan mereka tidak memahami (hakikat tauhid dan pengertian syirik).

Dalam Surah Al-Ankabuut, ayat 61-63, didapati adalah dibenarkan untuk menggunakan kalimah Allah apabila merujuk kepada Allah sendiri dan sesuai dengan sifat-sifatNya. Sebagai contohnya jika ada yang mengatakan patung batu dalam tokong itu ialah Allah maka adalah salah dan kerana patung batu itu adalah ciptaan dan bukan penciptaNya.

Surah al-Hajj, ayat 40

[22:40]
Iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar, (mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: "Tuhan kami ialah Allah". Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong ugamaNya (ugama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa;

Dalam surah al-Hajj, ayat 40 didapati nama Allah disebut dalam gereja-gereja.

Kita juga boleh melihat penggunaan kalimah Allah oleh non-muslim dalam Perjanjian Hudaibiah antara Nabi Muhammad S.A.W dengan orang Quraish Mekah dalam hadis berikut:

“Sesungguhnya Quraish membuat perjanjian damai dengan Nabi s.a.w. Antara wakil Quraish ialah Suhail bin ‘Amr. Sabda Nabi s.a.w : barangkali aku boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail: Adapun Bismillah (dengan nama Allah), maka kami tidak tahu apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka tulislah apa yang kami tahu iaitu BismikalLahumma (dengan namaMu Ya Allah!)”. (Sahih Muslim)

Dalam riwayat al-Bukhari pula, Nabi S.A.W menerima bantahan tersebut. Ternyata mereka menggunakan nama Allah.

Walaupun telah terbukti bahawa kalimah Allah boleh digunakan oleh orang non-Muslim untuk merujuk kepada Allah dan sesuai dengan sifat-sifatnya, kita juga harus ingat bahawa orang non-Muslim termasuk orang Kristian juga menggunakan kalimah Allah dalam konteks yang bercanggah dengan sifat-sifatnya seperti yang dirakamkan dalam surah al-Taubah, ayat 30.

[9:30]
Dan orang-orang Yahudi berkata: "Uzair ialah anak Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al-Masih ialah anak Allah". Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, (iaitu) mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu; semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran?

Adalah menjadi kesalahan yang sangat besar jika orang non-Muslim ingin menggunakan kalimah Allah untuk merujuk kepada Allah yang mempunyai anak. Rujuk surah Maryam, ayat 88-90

[19:88]
Dan mereka yang kafir berkata: "(Allah) Ar-Rahman, mempunyai anak."
[19:89]
Demi sesungguhnya, kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya!
[19:90]
Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan (anggapan mereka) yang demikian, dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah, serta gunung-ganang pun nyaris-nyaris runtuh ranap, -

Betapa besarnya kesalahan mengatakan Allah mempunyai anak sehingga langit nyaris pecah, bumi nyaris terbelah dan gunung-ganang nyaris runtuh ranap. Kesalahan ini begitu serius. Langit nak pecah, bumi nak terbelah, gunung nak runtuh, kita pula buat apa apabila orang Kristian atau Yahudi mengatakan bahawa Allah ada anak? Kita sebagai Muslim pula buat bodoh sahaja. Adapun kita sekadar mencela perbuatan mereka.

Sepatutnya, kita orang Islam haruslah berdakwah kepada mereka. Berkongsi tentang Islam dengan mereka. Orang Islam di Malaysia telah lupa kewajipan berdakwah. Dakwah bermaksud mengajak, menyeru, memanggil atau menganjurkan manusia ke jalan yang benar. Kegiatan dakwah tidak bermaksud untuk mengIslamkan orang non-Muslim kerana sesungguhnya tiada paksaan dalam memeluk Islam. Dakwah hanya sekadar menyampaikan maklumat yang benar tentang agama Islam kepada setiap manusia.

[6:125]
Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya nescaya Ia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk menerima Islam; dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya Ia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit (dengan susah payahnya). Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman.

[2:272]
Tidaklah engkau diwajibkan (wahai Muhammad) menjadiKan mereka (yang kafir) mendapat petunjuk (kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk), akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk (dengan memberi taufik) kepada sesiapa yang dikehendakinya (menurut undang-undang peraturanNya). Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan (pada jalan Allah) maka (faedahnya dan pahalanya) adalah untuk diri kamu sendiri dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal, akan disempurnakan (balasan pahalanya) kepada kamu, dan (balasan baik) kamu (itu pula) tidak dikurangkan.

Antara ayat yang menggalakkan agar berdakwah:-

[3:104]
Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

[41:33]
Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: "Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!"

[22:67]
Bagi tiap-tiap umat, Kami adakan satu syariat yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan, maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain membantahmu dalam urusan syariaatmu; dan serulah (wahai Muhammad) umat manusia kepada ugama Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau adalah berada di atas jalan yang lurus.

Kesimpulan:
Orang non-muslim boleh menggunakan kalimah Allah dengan syarat merujuk kepada Allah sesuai dengan sifat-sifatNya (Asma-ul-Husna).


------------------------------------------------------------------------------------


Persoalan 2
Bolehkah ‘God’ dalam Bible diterjemahkan sebagai Allah dan bukan Tuhan dalam bible versi Bahasa Melayu (al-Kitab)?

Bagi menyingkap permasalahan ini, kita mengambil beberapa kenyataan orang Kristian yang digunakan untuk menyokong agenda mereka agar dibenarkan penggunaan kalimah Allah untuk bible versi Bahasa Melayu (al-Kitab):-

1. Kalimah Allah bukannya eksklusif untuk orang Islam sahaja
2. Tiada kebebasan beragama di Malaysia
3. Kaum pribumi telah lama menggunakan perkataan Allah


1. Kalimah Allah bukannya eksklusif untuk orang Islam sahaja

Kenyataan ini adalah benar kerana perkataan Allah digunakan oleh ahli-ahli kitab Yahudi dan Nasrani di Tanah Arab. Adalah tidak salah jika di Tanah Arab yang menggunakan perkataan Allah kerana itu merupakan bahasa ibunda mereka dan telah menjadi budaya setempat mereka yang banyak orang Islam untuk merujuk Tuhan sebagai Allah, lagipun bible mereka dalam bahasa Arab.

Walaupun keadaannya begitu di Tanah Arab, kita perlu melihat dalam konteks Malaysia. Di Malaysia, tuhan bagi orang Islam dirujuk sebagai Allah. Perkataan Allah tidak pernah digunakan oleh mana-mana agama lain untuk merujuk kepada tuhan. Penterjemahan perkataan ‘God’ ke dalam Bahasa Melayu ialah ‘Tuhan’ dan bukannya Allah. Dalam Arab pula ialah ‘Ilah’. Perkataan ‘Allah’ merupakan kata nama khas iaitu nama Tuhan. Ini boleh dibuktikan dengan lafaz syahadah ‘…Laa ilaha illalah….’ Yang bermaksud ‘…tiada tuhan selain Allah’.

English - God
B. Melayu - Tuhan
B.Arab - Ilah

Persoalan yang jelas di sini, mengapakah orang Kristian hendak menggunakan kalimah ‘Allah’ dalam terjemahan bible bahasa Melayu mereka? Apakah agenda sebenar mereka ini untuk menggunakan kalimah Allah? Bukankah penterjemahan dilakukan ke Bahasa Melayu, maka kata ganti yang paling sesuai bagi ‘God’ ialah ‘Tuhan’. Jika tidak pun gunalah perkataan ‘Ilah’ dalam Arab untuk merujuk ‘God’.

Jika benar perkataan Allah adalah paling sesuai, mengapakah mereka tidak menterjemahkan perkataan ‘God’ dalam bible-bible English kepada Allah? Agenda tersembunyi pihak ini agak jelas dan tidak perlu dipanjangkan. Mungkin selepas ini, mereka ingin merujuk sembahyang mereka sebagai solat dan gereja mereka sebagai baitumal?


2. Tiada kebebasan beragama di Malaysia

Islam membenarkan orang non-Muslim termasuklah Kristian untuk menjalankan ibadat masing-masing. Orang Kristian dibenarkan untuk pergi ke gereja, mengajar dan mengerjakan ibadat mereka dengan aman. Dalam isu ini, hak kebebasan beragama tidak ada kena-mengena kerana orang Kristian tidak dikongkong untuk menjalankan ibadat mereka.

Adakah benar terdapat kongkongan agama? Adakah orang Kristian tidak dapat menyebarkan ajaran mereka kepada pengikut-pengikut mereka yang hanya tahu berbahasa Melayu jika kalimah Allah tidak digunakan? Adakah mereka yang membaca bible bahasa Melayu tidak tahu maksud perkataan ‘Tuhan’ untuk merujuk kepada ‘God’ dan hanya memahami perkataan ‘Allah’?

Mengapakah orang Christian tidak mahu menggunakan perkataan daripada manuskip lama mereka yang merujuk kepada ‘God’ seperti Elohim, Elah, Yahweh dan Theos? Mengapa mahu menggunakan perkataan Allah dalam bahasa Arab?

Seperti orang-orang Yahudi yang begitu menjaga nama tuhan mereka sehingga nama itu tidak boleh disebut dan ditulis sebagai tetragrammaton sahaja iaitu YHWH, orang Islam juga berhak menjaga kesucian nama Allah kerana nama Allah terdapat dalam al-Quran.


3. Kaum pribumi telah lama menggunakan perkataan Allah

Pihak Kristian mengatakan bahawa kalimah Allah telah turun-temurun digunakan oleh pribumi Sabah dan Sarawak untuk merujuk kepada Tuhan. Ini adalah satu penipuan yang ingin diketengahkan oleh pihak Kristian kerana penduduk asal setempatnya dalam bahasa mereka masing-masing tidak merujuk ‘God’ atau tuhan sebagai Allah.

Perkataan Allah hanya digunakan oleh orang-orang Islam di Sabah dan Sarawak sejak baru-baru ini. Ini adalah kerana orang Kristian Sabah dan Sarawak hanya menggunakan perkataan Allah apabila buku-buku Bible bahasa Indonesia mula memasuki Sabah dan Sarawak. Dalam bible Bahasa Indonesia itu, perkataan ‘God’ digantikan dengan Allah. Jika benarlah kaum pribumi bukan Muslim turun-temurun menggunakan kalimah Allah untuk merujuk kepada God, manakah buktinya?

Seperti yang diterangkan sebelum ini, kita haruslah mengikut konteks Malaysia kerana impak penggunaan kalimah Allah akan memberi kesan kepada penduduk Malaysia.
Penggunaan perkataan Allah dalam bible akan menimbulkan kekeliruan bukan sahaja kepada orang-orang Islam di Malaysia bahkan orang-orang Kristian sendiri juga akan terkeliru. Contohnya jika kita menukarkan ayat-ayat Bible dengan kalimah Allah seperti berikut:

‘Satu hari Yesus keluar ke pergunungan untuk bersembahyang, dan menghabiskan sepanjang malam sembahyang kepada Allah.’ (Lukas 6:12)
‘One of those days Jesus went out to a mountainside to pray, and spent the night praying to Allah.’ (Luke 6:12)

‘…… Allah lebih besar dari saya (Jesus)Yohanes 14:28
‘….. Allah is greater than I (Jesus)’ John 14:28

‘Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, Yesus.’ (Kisah Rasul-Rasul 3:13)
‘Allah of Abraham, Isaac and Jacob, Allah of our fathers, has glorified his servant Jesus.’ (Acts 3:13)

‘Yesus dari Nazareth ialah seorang manusia lelaki yang di tugaskan oleh Allah kepada kamu dengan mukjizat, keajaiban dan alamat yang dilakukan oleh Allah di kalangan kamu melalui dia, sepertimana kamu sendiri ketahui.’ (Kisah Rasul-Rasul 2:22)
‘Jesus of Nazareth was a man accredited by Allah to you by miracles, wonders and signs, which Allah did among you through him, as you yourselves know.’ (Acts 2:22)

Dengarlah wahai (bangsa) Israel: Allah Tuhan kita, Tuhan kita satu.’ (Ulangan 6:4)
‘Hear, O Israel: ALLAH our God, ALLAH is one.’ (Deuteronomy 6:4)

28 “Lalu datanglah seorang guru agama mendengarkan percakapan antara Yesus dengan orang-orang dari golongan Saduki itu. Guru agama itu melihat bahwa Yesus sudah menjawab orang-orang itu dengan baik. Maka ia bertanya kepada Yesus, "Perintah manakah yang paling penting dari semua perintah?”
29 “Yang paling utama,” jawab Yesus, “ialah: ‘Dengarlah wahai (bangsa) Israel, Allah Tuhan kita, Tuhan kita satu.’ “ ‘ (Markus 12:28-29)
28 “One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, "Of all the commandments, which is the most important?"
29"The most important one," answered Jesus, "is this: 'Hear, O Israel, Allah our God, Allah is one. “ ‘ (Mark 12:28-29)

‘Engkaulah yang berkuasa dan melaksanakan jasa-jasa yang baik; hanya Engkaulah Allah.’ (Mazmur 86:10)
‘For you are great and do marvelous deeds; you alone are Allah.’ (Psalm 86:10)

‘Akulah yang pertama dan Akulah yang terakhir; tidak ada Allah selain Aku.’ (Yesaya 44:6)
‘I am the first and I am the last; apart from me there is no Allah.’ (Isaiah 44:6)

‘Sesungguhnya Allah bersama kamu, dan tidak ada yang lain; tidak ada Allah yang lain.’ (Yesaya 45:14)
‘Surely Allah is with you, and there is no other; there is no other Allah.’ (Isaiah 45:14)

‘Ingatilah perkara yang berlalu, yang dahulu kala; Akulah Allah, dan tidak ada yang lain; Akulah Allah, dan tiada sesuatu pun yang serupa dengan Ku. (Yesaya 46:9)
‘Remember the former things, those of long ago; I am Allah, and there is no other; I am Allah, and there is none like me.’ (Isaiah 46:9)

“Akulah Allah Tuhan kamu, yang membawa kamu keluar daripada Mesir, keluar daripada bumi hamba abdi. Kamu tidak boleh mempunyai Tuhan-Tuhan lain daripada Aku.” (Keluaran 20:2-3; Ulangan 5:6-7)
“I am Allah your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me.” (Exodus 20:2-3; Deuteronomy 5:6-7)

‘Yesus berkata, “…dan beritahu mereka bahawa aku sedang kembali…kepada Allahku dan Allahmu.” ‘ (Yohanes 20:17)
‘Jesus said, “…and tell them, ‘I am returning…to my Allah and your Allah.” ‘(John 20:17)

‘Pada detik yang kesembilan, Yesus menjerit dengan suara yang kuat, “Eli, Eli, lama sabakhthani?” yang bermaksud, “Ya Allahku (ILLAHI), Ya Allahku (ILLAHI), kenapa Engkau meninggalkan Aku?” ‘ (Matius 27:46; Markus 15:34)
‘About the ninth hour Jesus cried out in a loud voice, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” – which means, “Ya Allah, ya Allah, why have you forsaken me?” ‘ (Matthew 27:46; Mark 15:34)

‘Yesus berkata kepada kaum Yahudi, “…Sememangnya kamu sungguh-sungguh mahu membunuh aku, yang hanya seorang manusia lelaki yang telah menyampaikan kebenaran yang aku dengar daripada Allah kepada kamu…” ‘ (Yohanes 8:40)
‘Jesus said to the Jews, “…As it is, you are determined to kill me, a man who has told you the truth that I heard from Allah…” ‘ (John 8:40)

‘ “Tuhan,” kata Martha kepada Yesus, “sekiranya Tuhan berada di sini ketika itu, sudah tentu saudaraku masih hidup. Sungguhpun demikian, aku tahu bahawa di saat ini pun Allah akan mengabulkan apa sahaja yang Tuhan minta.” ‘ (Yohanes 11:21-22)
‘ “Lord,” Martha said to Jesus, “if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now Allah will give you whatever you ask.” ‘ (John 11:21-22)

Yesus berdoa kepada Allah untuk dirinya dan berkata, “…Maka ini lah hidup yang kekal; agar mereka mengenali Mu, Hanyalah Allah Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus yang di utuskan oleh Mu.” ‘ (Yohanes 17:3)
Jesus prayed to Allah for himself and said, “…Now this is eternal life; that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.” ‘ (John 17:3)

‘Kerana hanya ada satu Allah dan satu perantara diantara Allah dengan manusia, iaitu manusia lelaki bernama Yesus Kristus…’ (1 Timotius 2:5)
‘For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus…’ (1 Timothy 2:5)

‘…Kita tahu bahawa berhala tidak ada gunanya di dunia dan sesungguhnya tiada Allah melainkan yang satu.’ (1 Korintus 8:4)
‘…We know that an idol is nothing at all in the world and that there is no Allah but one.’ (1 Corinthians 8:4)

‘Wahyu Yesus Kristus, yang disampaikan oleh Allah kepadanya…’ (Wahyu 1:1)
‘The revelation of Jesus Christ, which Allah gave him…’ (Revelation 1:1)

‘Pada hari ketujuh, Allah menyelesaikan pekerjaan-Nya, lalu Dia berehat.’(Kejadian 2:2)
‘By the seventh day Allah had finished the work he had been doing; so on the seventh day he rested…’ (Genesis 2:2)

‘Pada petang itu, mereka mendengar TUHAN Allah berjalan di taman, lalu mereka bersembunyi di antara pokok-pokok supaya tidak dapat dilihat-Nya. Tetapi TUHAN Allah memanggil lelaki itu, “Dimanakah engkau?” ‘ (Kejadian 3:8-9)
‘Then the man and his wife heard the sound of the LORD Allah as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the LORD Allah among the trees of the garden. But the LORD God called to the man, ”Where are you?” ‘(Genesis 3:8-9)

‘Makhluk itu berkata, “Namamu bukan Yakub lagi. Engkau telah bergomol dengan ALLAH serta manusia, dan engkau sudah menang; kerana itu sekarang namamu Israel.” ‘ (Kejadian 32:28)
‘Then the being said, “Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have wrestled with Allah and with men and have overcome.” ‘ (Genesis 32:28)

‘Yesus menjawab, “Berimanlah kepada Allah.” ‘ (Markus 11:22)
‘ “Have faith in Allah,” Jesus answered.’ (Mark 11:22)

APAKAH setiap ayat yang merujuk kepada Tuhan Bapa di dalam Kitab suci Kristian juga akan di tukar kepada “ALLAH”?

APAKAH istilah “ALLAH” hanya akan diguna pakai di dalam terjemahan Bahasa Malaysia sahaja? KENAPAKAH hanya terhad kepada terjemahan Bahasa Malaysia sahaja? APAKAH Tuhan Bapa yang ada di dalam terjemahan Bahasa Malaysia tidak sama dengan Tuhan Bapa yang ada di dalam versi bahasa-bahasa lain dan tidak boleh bernama “ALLAH” juga? BERAPAKAH jumlah sebenarnya Tuhan Bapa di dalam agama Kristian?

Kitab suci terjemahan Bahasa yang MANAKAH yang patut penganut Kristian pakai jika hanya kitab terjemahan di dalam Bahasa Malaysia sahaja yang merujuk Tuhan Bapa sebagai “ALLAH” manakala kitab terjemahan di dalam bahasa-bahasa lain pula tidak berbuat demikian?

KENAPAKAH Tuhan Bapa sahaja yang menukar namaNYA? APAKAH nanti Tuhan Ruhul Kudus dan Tuhan Yesus masing-masing akan turut menukarkan nama-nama mereka juga?

BUKANKAH selama ini penduduk seluruh dunia termasuklah juga Kristian Barat semuanya umum ketahui bahawa hanya orang-orang Islam sahaja yang memanggil Tuhan mereka dengan nama “ALLAH”? KENAPAKAH tiba-tiba agama Kristian hendak meniru dan memakai nama Tuhan orang-orang Islam? APAKAH Tuhan orang-orang Kristian kini sudah kehilangan pengaruh dan kehebatan atau MUNGKINKAH orang-orang Kristian sendiri sudah hilang keyakinan kepada Tuhan mereka sehingga terpaksa meminjam nama Tuhan orang-orang Islam yang bernama “ALLAH”?

TIDAKKAH orang-orang Kristian merasa pelik dan terkejut seolah-olah mereka dimurtadkan oleh gereja apabila mereka tiba-tiba diperintah beriman dengan Tuhan yang bernama “ALLAH” sedangkan kepada mereka “ALLAH” itu ialah Tuhan orang-orang Islam?

SAHKAH ibadah orang-orang Kristian apabila mereka tiba-tiba menyembah Tuhan yang bernama “ALLAH” yang namaNYA sama seperti nama Tuhan orang-orang Islam sedangkan kepercayaan orang-orang Islam tidak sama dengan kepercayaan orang-orang Kristian?

TERANCAMKAH institiusi agama Kristian apabila pengunaan nama “ALLAH” oleh gereja akan lebih membantu usaha dakwah oleh orang-orang Islam kepada orang-orang Kristian kerana orang-orang Kristian kini sudah mengenali Tuhan sebagai “ALLAH”?

SELAMATKAH pegangang agama orang-orang Kristian apabila pengunaan nama “ALLAH” oleh gereja sebenarnya memudahkan lagi laluan bagi orang-orang Islam menyebarkan ajaran Islam kepada penganut Kristian dengan memulakan perbualan tentang ketuhanan “ALLAH” di dalam agama Islam?

TERGONCANGKAH iman orang-orang Kristian apabila mereka mendapati bahawa “ALLAH” di dalam Islam bukanlah tiga di dalam satu tetapi hanyalah satu sahaja dan amat mudah di terima oleh akal kerana Dia wujud dengan sendiri NYA lagi tidak beranak dan tidak diperanakkan serta tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan NYA?

Akan TERSENTUHKAH hati orang-orang Kristian apabila di beritahu oleh kenalan Islam bahawa “ALLAH” orang-orang Islam juga sayang kepada Yesus sehinggakan semua penganut agama Islam diperintahkan oleh NYA supaya beriman kepada Yesus sepertimana mereka sayang dan beriman kepada Nabi Muhammad mereka?

Di sini sahaja kita boleh melihat pelbagai reaksi, persoalan dan kekeliruan yang timbul. Bahkan ada juga orang-orang Kristian yang kebanyakkannya bermazhab protestan tidak setuju dengan penggunaan kalimah Allah untuk digantikan dengan perkataan ‘God’. Walaupun tidak bersetuju, mereka mengambil keputusan untuk mendiamkan diri. Jika dilihat di arena antarabangsa pula, seluruh badan-badan agama Kristian tidak bersetuju untuk menukarkan perkataan God kepada Allah.

Bagi saya, jika orang Kristian terus menggunakan nama Allah untuk merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa, maka itu bukanlah perkara buruk dan ini banyak membantu dalam kerja-kerja dakwah. Namun begitu, kita harus mengambil kira muslim-muslim di Malaysia yang rata-rata lemah dalam bab akidah. Kumpulan ini mudah dipesongkan dari jalan Allah yang benar tetapi Perlembagaan Malaysia tidak membenarkan agama lain menyebarkan ajaran mereka kepada orang Islam di Malaysia menyebabkan mereka selamat . Tapi persoalannya sampai bilakah kita hendak menggunakan Perlembagaan Malaysia untuk melindungi akidah orang-orang Islam di Malaysia?

Kini zaman sudah berubah, maklumat mudah tersebar dalam internet dan tiada kawalan dalam penyebaran agama lain kepada orang-orang Islam di Malaysia. Bila lagikah kita mahu mula memperkasakan akidah kita?


Kesimpulan:
Dalam konteks Malaysia, perkataan ‘God’ dari Bible tidak patut diterjemah sebagai ‘Allah’ dalam al-Kitab atau Bible bahasa Melayu.

-----.......------........------........--------.............-------........--------..........--------.........


[Sekian, kami beharap agar rakan-rakan dapat penjelasan yang sebaiknya. Kami meminta jasa baik rakan-rakan agar kita sama-sama menyebarkan artikel ini yang diolah hasil dari perbincangan di IIS. Kepada sesiapa yang ingin menterjemahkan artikel ini kepada bahasa yang lain adalah amat2 dialukan, tetapi pastikan ianya mempunyai struktur dan makna yang tidak lari dari artikel asal. Sekiranya terdapat salah dan silap, diharap emailkan ke cheehongz@gmail.com Terima kasih.]

-CH & NJ-