Tuesday, December 28, 2010

Faisal Tehrani lagi

Salam,

Kali ini saya copy paste dari saudara Masri di

http://lobaitampin.blogspot.com/2010/12/buat-mereka-yang-gagal-membezakan.html

Buat Mereka Yang Gagal Membezakan Menangis dan Meratap

Assalamualaikum wbt.

Saya kongsikan tulisan teman di alam maya saya, Ustaz Nasaie yang sedang menuntut ilmu hadis di Mesir. Ia merupakan jawapan kepada seorang novelis terkenal, yang cuba mengaburi mata umat Islam dengan menjadi sumbar-sumber umat Islam untuk menghalalkan perbuatan meratap. Selamat membaca.


ASYURA DAN TANGISAN

Artikel kali ini tidak ingin saya panjangkan tulisannya.

Saya akan terus membincangkan dalil-dalil yang di bawa oleh Dr. Faisal demi menyokong upacara 'Asyura yang saban tahun dirayakan oleh Syi'ah Rafidhah yang telah menyimpang dari landasan al-Quran,Sunnah Rasulullah SAW dan petunjuk Ahli Keluarga Rasulullah SAW yang mulia.

Berdasarkan tulisan ini,maka akan jelaslah kedangkalan ilmu hadith dan tafsir Dr. Faisal Tehrani dan bagaimana beliau hanya mengambil frasa-frasa yang menyokong bid'ah dan dakyahnya sahaja dan pada masa yang sama meninggalkan frasa-frasa lain yang bakal menyembelih tengkuknya sendiri!

KAMI KATAKAN 'YA' PADA MENANGIS

Ayat-ayat al-Quran yang dibawa oleh Dr. Faisal tidak kami ragukan lagi.Bahawasanya tangisan kerana memikirkan kalam Ilahi,tidak dapat menyertai jihad kerana tiadanya kelengkapan perang seperti kenderaan,mengenangkan dosa silam dan sebagainya,adalah dituntut oleh Islam.

Ia menjadi petunjuk bahawa hati seseorang individu itu masih mempunyai sekelumit iman.Masih ada dalam hatinya rasa takutkan Allah,pembalasan hari kiamat dan neraka yang disediakan Allah SWT untuk hamba-hambanya yang kufur dan menderhaka kepadaNYA.

Beliau juga membawa kisah Nabi Ya'qub alaihis salam yang menangisi anakanda Baginda iaitu Nabi Yusof alaihis salam sehinggakan buta kedua-dua belah matanya.

Ingin ditanya kepada Dr. Faisal,di bahagian manakah ayat-ayat al-Quran ini yang menunjukkan bahawa tangisan tersebut disertakan dengan teriakan,meratap meraung dan sebagainya yang seringkali dilakukan oleh golongan Syi'ah Rafidhah?

Jawapan yang pasti ialah TIADA!

Dr. Faisal yang kononnya berhujjah dengan al-Quran untuk menggalakkan tangisan,beliau juga sebenarnya yang lupa bahawa Syia'ah Rafidhah yang telah meninggalkan ajaran al-Quran dengan cara menokok tambah tangisan tersebut dengan upacara-upacara yang tak jauh bezanya dengan perayaan Hindu di Batu Cave!

Bahkan dalam kisah Nabi Ya'qub alaihis salam,siapakah yang mengatakan bahawa Baginda menangisi seorang insan yang telah meninggal dunia?

Bahkan Nabi Ya'qub alaihis salam mengetahui bahawa puteranya masih bernafas melalui wahyu Allah SWT.Sesiapa sahaja yang mendalami tafsir surah Yusuf akan memahami isi kandungan surah tersebut dan apa yang saya sampaikan ini.


ANALISA HADITH-HADITH YANG DIJADIKAN HUJJAH OLEH DR.FAISAL

Sebagaimana artikel-artikel yang lepas,Dr. Faisal masih lagi tak jemu-jemu untuk mengemukakan dalil hadith dari kitab Ahli Sunnah.

Kononnya,melalui cara ini,beliau berjaya membuktikan bahawa tradisi meratap dan meraung ini ada juga dalam tradisi dan sumber-sumber muktabar Sunni sendiri.

Dan akhirnya,beliau menuduh kita zalim terhadap Syi'ah kerana kita tidak mengkaji sesuatu isu secara telus bahkan secara membabi buta menuduh Syi'ah tanpa bukti yang jelas dan kukuh!

Alangkah dangkalnya kesimpulan yang dibawa.

Sebagaimana yang diketahui,Dr. Faisal bukanlah seorang graduan bahagian tafsir ataupun hadith.Oleh yang demikian,memang jelaslah bahawa Dr. Faisal tidak dapat membezakan sumber rujukan primer atau sekunder bagi kedua-dua bidang pengajian Islam ini.

Bahkan nama-nama kitab yang disebutkan oleh beliau juga menunjukkan kepincangan beliau dalam meneliti peringkat dan keabsahan sesuatu rujukan.Apatah lagi untuk beliau memahami metodologi penulis kitab berkenaan.

Jika kedudukan sesuatu kitab dan metodologi penulis tidak difahami dengan baik,maka mana mungkin isi kandungan kitab dapat dihidangkan di kalangan pembaca dengan kefahaman yang betul dan jelas.

Hadith yang dinilai dhaif oleh para pengkritik hadith telah disembahkan kepada pembaca sebagai sahih dan dijadikan hujjah!

Alangkah pincangnya ilmu beliau sehingga saya tertanya-tanya,apa guna ijazah kedoktoran yang ada?

Saya tidak marah jika beliau mahu menulis tentang Ahmadi Nejad atau Iran.

Tetapi jika ingin menulis tentang Islam,ingin saya katakan padanya 'HORMATILAH PENGKHUSUSAN ILMIAH!'

(A) Beliau membawa dalil hadith Rasulullah SAW yang bersumber dari hadith Anas Ibn Malik semasa kewafatan anak Baginda SAW iaitu Ibrahim r.anhu.

Jika diteliti hadith riwayat al-Bukhari itu (no.1303) maka kita akan dapati kenyataan Rasulullah SAW iaitu " Kita tidak akan menyebut/mengatakan sesuatu kecuali yang meredhakan Tuhan kita."

Frasa ini seharusnya diberikan penekanan oleh kita semua.

Frasa ini seharusnya dilihat bersama dengan sebuah lagi hadith yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yang juga bersumber dari hadith Abdullah Ibn Umar (no.1304) dan juga oleh Imam Muslim (no.924) iaitu 'Allah SWT tidak akan mengazab seseorang itu disebabkan tangisan ataupun kesedihan hati.Tetapi Allah SWT akan mengazab disebabkan ini (maka Rasulullah SAW menunjukkan kepada mulutnya) dan begitu juga Allah akan mengazab seseorang yang berdoa dengan doa jahiliah.'

Berdasarkan dua hadith di atas,dapatlah difahami bahawa Rasulullah SAW memerintahkan agar kita mengelak menghadapi kematian sebagaimana orang jahiliah menghadapi kematian samaada dari segi percakapan ataupun perbuatan.

Tradisi arab jahiliah semasa menghadapi kematian adalah dengan terpekik terlolong,meratap,meraung,memukul badan dan menaburkan pasir dan debu tanah di atas badan.

Perkara ini semuanya telah dilarang oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadith-hadith yang sahih.Adapun saranan al-Quran ialah agar kita mengucapkan istirja' iaitu ' Inna Lillah Wa Inna Ilaihi Raji'un.'


(B) Dr. Faisal juga telah membawa dalil hadith dari Musnad Imam Ahmad yang menceritakan kesyahidan Hamzah r.anhu di Uhud.

Dalil yang kedua ini menunjukkan kepincangan dan kebejatan Dr. Faisal dalam mengemukakan dalil.

Maaf di atas kekasaran bahasa saya!

Masakan saya tidak marah apabila hadith tersebut dipotong bahagian yang penting yang bakal memancung batang leher Syiah Rafidhah!

Alangkah kejinya sifat tidak amanah dalam menukilkan hadith Rasulullah SAW dan kalam ahli ilmu.Inilah Syiah zaman berzaman.Hidup dengan pendustaan!

Hadith tersebut telah diriwayatkan oleh para ulama' hadith seperti berikut :

(a) Imam Ahmad telah meriwayatkan hadith kesyahidan Hamzah r.anhu dan tiadanya sesiapapun yang menangisi Hamzah r.anhu melalui 3 jalan yang semuanya bersumber dari jalan Usamah Ibn Zaid daripada Nafi' daripada Ibn Umar r.anhum.(no.4984,5563 dan 5666).{penomboran adalah edisi Syaikh Syuaib al-Arnauth,al-Risalah)

(b) Abu Ya'la al-Musili telah meriwayatkan hadith tersebut juga dari jalan Usamah Ibn Zaid dan dari jalan Anas Ibn Malik.(no.3610){penomboran adalah berdasarkan nota kaki Tanqih al-Tahqiq,edisi Adwa' al-Salaf}

(c) Ibn Majah telah meriwayatkan hadith ini juga melalui jalan Usamah Ibn Ziad.(no.1591) {penomboran edisi Dr.Bassyar 'Awwad,Dar al-Jail}

Sealain daripada tiga ulama' ini,masih terdapat tokoh-tokoh hadith yang lain yang memuatkan hadith ini dalam kitab-kitab mereka seperti al-Tahawi,Ibn Abi Syaibah dan lain-lain tetapi semuanya adalah bersumber daripada jalan Usamah Ibn Zaid daripada Nafi' daripada Ibn Umar r.anhuma.

Secara amanah ingin dinyatakan di sini bahawa para ulama' hadith berselisih pendapat tentang status hadith ini antara yang mendhaifkan dan yang menghasankan hadith ini.

(1) Antara yang mendhaifkan hadith ini ialah al-Busiri dalam Misbah al-Zujajah dan Ibn al-Jauzi dalam al-Tahqiq.

Mereka mendhaifkan hadith ini kerana ia bersumber dari Usamah Ibn Zaid.Ibn al-Jauzi berhujjah dengan kata-kata Imam Ahmad bahawa Usamah meriwayatkan hadith-hadith yang mungkar dari Nafi'.Yahya Ibn Said al-Qattan juga meninggalkan hadith Usamah.Dan Usamah di sisi mereka adalah dhaif.{ms 679,670,jil 2,tanqih al-Tahqiq,edisi Adwa' al-Salaf}

(2) Majoriti ulama' hadith menghukum hadith ini sebagai Hasan.Mereka adalah seperti Syaikh Ahmad Syakir dan Syaikh Syuaib dalam tahqiq al-Musnad,Syaikh al-Albani dan Syaikh Bassyar 'Awwad dalam tahqiq Sunan Ibn Majah.

Ini,kerana pada mereka Usamah Ibn Zaid dinilai sebagai 'hasanul hadith' (hadithnya hasan) dengan syarat beliau tidak menyalahi riwayat perawi lain yang lebih terpercaya (thiqah).

Apapun,jika hadith ini dhaif maka ia tidak boleh dijadikan hujjah.

Jika hadith ini sahih (dan ini adalah pendapat yang lebih tepat) maka ia juga menjadi pedang tajam buat membongkar jenayah ilmiah Dr. Faisal!

Bagaimana?

Beliau telah menterjemah kenyataan Rasulullah SAW iaitu ' Hamzah,tiada seorang pun yang menangis untuknya. ' melalui satu sudut yang lain iaitu seolah-olah Rasulullah SAW menyuruh para wanita tersebut menangis untuk Hamzah.Ia juga mengandungi isyarat bahawa Rasulullah SAW memerintahkan kita agar menangisi pejuang Islam.

Apapun tafsiran beliau,kenapa disembunyikan penghujung hadith tersebut?

Dalam hadith yang sama Rasulullah SAW telah terganggu tidurnya pada malam itu kerana suara tangisan para wanita ansar itu.Maka Rasulullah SAW telah memerintahkan agar mereka disuraikan dan Baginda melarang umat Islam untuk menangis lagi atas kematian seseorang selepas itu (yang melebihi batasan yang dibenarkan syarak).

Nah,lihatlah nilai amanah Dr.Faisal!

Dan dalam masa yang sama,ketika sampainya berita tangisan ahli keluarga Ja'far setelah syahidnya beliau,Maka Rasulullah SAW telah memerintahkan mereka agar mereka ditegah daripada menangis.Setelah diberitahu kepada Rasulullah SAW bahawa mereka tidak berhenti,maka Rasulullah SAW telah memerintahkan agar disumbat tanah ke dalam mulut mereka.

Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari (no.1299) dan al-Nasaie (no.1846) melalui hadith 'Aisyah r.anha {penomboran berdasarkan edisi al-durar al-saniyyah}

Nah,lihatlah betapa tegasnya Rasulullah SAW dalam masalah tangisan ini.

Hadith wanita Ansar menangis itu adalah selepas perang Uhud.Pada hari yang sama juga Rasulullah SAW telah menegah dari menangisi si mati secara berlebihan.Dan syahidnya Ja'far,Abdullah Ibn Rawahah dan Zaid Ibn Harithah adalah dalam peperangan Mu'tah yang berlaku lama selepas itu.Dan Rasulullah masih lagi bertegas agar jangan ditangisi secara melampau.

Nah,di manakah amanah Dr. Faisal?


(C) Adapun hadith Fatimah r.anha menangisi Ja'far r.anhu dan sabda Rasulullah SAW bahawa seharusnya ditangisi kematian insan seperti Ja'far maka hadith tersebut telah disebut oleh Imam al-Suyuti dalam al-Jami' al-Saghir (no.5465).

Lafaz tersebut telah dirawayatkan oleh Abd al-Razzaq dalam al-Musannaf (6666/550/3) dalam menceritakan kisah syahidnya Ja'far r.anhu.

Namun hadith itu dinilai dhaif oleh Syaikh al-Albani kerana seorang perawinya adalah majhul.
(n0. 3883,jil 8,ms 340,edisi matabah al-ma'aarif).

Dalam masa yang sama,hadith ini bertentangan dengan riwayat al-Bukhari dan al-Nasaie di atas yang melarang ahli keluarga Ja'far daripada menangisi beliau.Bagaimana mungkin,di sini Rasulullah SAW menggalakkannya pula.

Bagi para pelajar hadith,semata-mata di sebut Musannaf Abd al-Razzaq,dia sudah tahu cerita yang berkaitan dengan riwayat-riwayat sebegini dalam kitab tersebut.Di sini bukan perbahasannya.

Menyembunyikan apa yang bakal meruntuhkan bid'ah puak Syiah Rafidhah kesayangannya!


(D) Adapun riwayat bahawa 'Aisyah r.anha meratapi kematian ayahnya iaitu Abu Bakr r.anhu,maka ingin dinyatakan di sini,dari perkataan manakah diterjemahkan perkataan 'meratap'.

Dalam riwayat-riwayat tersebut yang ada ialah kalimah 'yabkiina' iaitu mereka menangis.Terjemahan nya ialah menangis dan bukannya ratapan seumpama ratapan jahiliah.Tambahan pula,apabila perkara itu (menangis beramai-ramai di rumah Abu Bakar) diketahui oleh Umar r.anhu,maka Baginda telah meleraikannya.Ini menunjukkan bahawa Baginda sedang melaksanakan perintah Rasulullah SAW agar tidak ditangisi si mati apatah lagi berhimpun untuk menangisinya sebagaimana dalam hadith syahidnya Ja'far di atas.

(E) Riwayat al-Tirmizi bahawasanya Ummu Salamah telah bermimpi didatangi Rasulullah SAW dalam keadaan berdebu janggut dan rambutnya kerana kematian Husain r.anhu,maka telah dijelaskan sebelum ini.Hadith itu didhaifkan oleh Imam Tirmizi sendiri dalam kitabnya.

Di manakah amanah ilmiah wahai Dr. Faisal?

(F) Adapun ayat Surah al-Zaariyat itu,ingin ditanya,dari kalimah manakah ia menunjukkan perbuatan memukul mukanya itu berulang-ulang?


KESIMPULAN

Akhirnya,jelaslah kepincangan Dr. Faisal dalam mengemukakan dalil dan meneliti uslub bahasa Arab dalam memahami dalil.

Beliau tidak bisa mengkaji rentetan sesuatu peristiwa untuk menentukan yang mana dahulu dan yang mana kemudia.Ilmu ini penting untuk mengetahui hukum hakam yang paling akhir yang dititahkan oleh Rasulullah SAW.Ilmu inilah yang dipanggil ilmu nasikh dan mansukh.

Beliau juga buta ilmu Usul Fiqh dalam memahami dua topik penting iaitu perbahasan :

(a) Keabsahan fatwa,kenyataan dan perbuatan seseorang sahabat

(b) Keabsahan syariat orang terdahulu (dalam kes ini ialah perbuatan Sarah dan Nabi Ya'qub alaihis salam)

Akhirnya,nasihat saya buat diri saya dan semua,berpegang teguhlah pada al-Quran dan al-Sunnah.Jauhkanlah diri kalian dari syubhat Syiah Rafidhah yang menyeleweng.Doakan hidayat untuk kita dan mereka.

Ameen..

Tuesday, December 21, 2010

God's Power & Will: Answers to Common Questions

Salam,

This a post by Bro Hamza at
http://hamzatzortzis.blogspot.com/2010/03/gods-power-will.html

Please read up on his blog. This is just one of his post.


During the Islamic Awareness Week tour, which is now coming to an end, I realised there were common questions raised throughout the lectures and presentations. As a result I felt it would be beneficial for the reader to have the answers to these questions available in short posts. The questions raised were varied and included issues pertaining to the existence of God, God’s nature, Islamic Law, and Islamic Theology. In this post I will attempt to answer two questions that frequently arise during the lectures related to God’s nature.

These questions are:

1. If God is all powerful can He do anything, including creating a stone He cannot move?
2. Can God have free will if He knows everything?

If God is all powerful can He do anything, including creating a stone He cannot move?

The Islamic theological position regarding God’s ability is eloquently summed up in the following creedal statement found in The Creed of Imam Al-Tahawi. It states,

“…He is Omnipotent. Everything is dependent on Him, and every affair is effortless for Him.”

A common contention or question regarding God’s power and ability is that if God is omnipotent then can He create a stone He cannot move? A key point to make in answering this question is to highlight that ‘Omnipotence’ is misconstrued as ‘all powerful’. What omnipotence really implies is the ability to actualise every affair, rather than raw power. So God being able to “create a stone He cannot move” actually describes an affair that is impossible and meaningless, just like if we were to say “a white black crow” or “a circle triangle” or even an “amphibian mammal”.

Such statements describe nothing at all and have no informative value, they are meaningless. So why should we even answer a question that has no meaning? To put it bluntly the question is not even a question.

Another way of looking at this is that since God is all powerful it means that He will always be able to do what He wills, as the creedal statement above mentions “…and every affair is effortless for Him.” Therefore omnipotence also includes the impossibility of failure. The questioner however is saying that since God is all powerful He can do anything which includes failure! This is irrational and absurd as it is equivalent to saying “an all powerful being cannot be an all powerful being”!

To conclude, God can create stone that is heavier than anything we can imagine, but He will always be able to move the stone, what must be understood is that failure is not an aspect of omnipotence.

Can God have free will if He knows everything?

In Islamic theology God is ‘All-Knowing’ and His will is always fulfilled. As a result people have questioned “Can God really have free will if He knows everything? Especially since that His knowledge includes things that He will do? And if He knows what He will do, doesn’t that make His actions dependent on His foreknowledge? Therefore He has no free will?”

The answer to this question is quite straight forward. The questioner has equated knowledge of the future with the cause of future events. For example if I know my daughter is going to wake up a 7:00 am tomorrow morning, and when the morning comes she does wake up at that time (usually having a good pull at my beard!), what caused her to wake up? It surely isn’t my knowledge of the fact that she will wake up at the time; rather it’s her biological ‘clock’ – not to forget that it is also due to the fact that she is hungry or wants to play! Similarly if I know I will lift 140 kilos bench press when I go to the gym tomorrow does that mean that my knowledge of being able to lift that amount made me do it? No, the fact is that my choice of going to the gym, including my physiological make up, has caused me to be able to lift that weight, and not the knowledge of the fact that I can.

So God’s foreknowledge of future events, including His own actions, doesn’t mean that His knowledge caused Him to act in a certain way. For example, the fact that He created the world and placed human beings as vicegerents on it doesn’t mean His foreknowledge of it forced him to do it. Also God’s foreknowledge of the fact that He will enter people in paradise doesn’t make Him do it, rather His mercy and love is the reason. This is eloquently summarised in The Creed of Imam Al-Tahawi,

“He guides, protects, and preserves whomever He wills by His grace. And He misguides, forsakes, and afflicts whomever He wills by justice…God has always known the total number of those who will enter paradise and those who will enter the fire. Nothing is added to or subtracted from that number.”

So His guidance will not manifest itself because He knows who would be guided, rather it is due to His grace, and God doesn’t contradict His nature. In summary foreknowledge doesn’t equal causality.

End Note

In the next posts more questions will be answered relating to varied topics. This doesn’t mean I have all the answers, I don’t. It just means that I have tried to follow the Qur’anic value of “If you don’t know ask those who know” and it is something I advise everyone to do. In Islam God is the source of all knowledge, so to ask is to learn and to learn is to free ourselves from ignorance, as the Prophet Muhammad (peace and blessing be upon him) said,

“The cure to ignorance is to ask and learn.” I pray we all proceed in that light, ameen.
-Thank you God for allowing us to have more people like Bro Hamza

Saturday, December 18, 2010

Mengulas Faizal Tehrani

Salam,

Sudah lama membaca blog Faisal Tehrani. Semakin hari kelihatan dia semakin berani untuk mempromosikan ajaran Syiah.

Kalau dulu ditulisnya sikit-sikit tanpa mendedahkan yang dia ni pengikut Syiah. Saya bukan hendak mengkomen dia ni sebab JAIS tangkap kumpulan syiah tetapi saya rasa menjadi tanggungjawab saya untuk mendedahkan penulisannya yang berbaur syiah dengan campuran fakta daripada Quran dan hadis serta pandangan Syiah yang asasnya adalah tanggapan dan intuisi sahaja.

Saya meminta para membaca untuk membaca blognya terutamanya:
http://tehranifaisal.blogspot.com/2010/12/menangislah-ia-halal-bahagian-akhir.html
http://tehranifaisal.blogspot.com/2010/12/menangislah-ia-sunnah-nabi-bahagian-2.html
http://tehranifaisal.blogspot.com/2010/12/menangislah-ia-sunnah-nabi-bahagian-1.html

Mungkin ada yang terbaca dan saya harap banyak yang perasan yang Faizal Tehrani telah melakukan sesuatu yang jijik apabila dia menggunakan ayat-ayat Quran serta hadis-hadis yang berkaitan 'menangis' dan mengaitkannya dengan tuntutan dalam Syiah untuk menangis untuk Husin.

Kita haruslah berfikiran logik dan kritis apabila membaca penulisan seperti ini kerana ianya boleh menyebabkan pemikiran seseorang diperalatkan untuk percaya buta. Bacalah entry saya sebelum ini mengetahui bagaimana ini boleh berlaku.

Daripada kebanyakkan ayat Quran dan hadis yang telah digunakan Faizal Tehrani, didapati orang yang rapat dan mengenali 'si mati' akan menangis semasa kematiannya. Ini adalah tidak salah lansung. Dan tiada juga salah untuk menangis apabila kita teringatkan sesiapa sahaja terutamanya mereka yang telah meninggal dan sangat rapat dengan kita.

Tapi masalahnya, tiada pula mana-mana hadis yang suruh menangis untuk orang yang telah pergi itu pada setiap tahun atau pada hari-hari tertentu. Dari mana idea Faizal Tehrani dapat supaya menangis untuk Husin pada setiap tahun? Mana lagi kalau dia sendiri dah termakan pendapat Syiah yang tidak berasas lansung. Kalau benarlah ada logik untuk menangis semasa hari kematian Husin RA, maka kita kena menangis banyak kali la sebab banyak lagi orang-orang seperti Nabi SAW, Abu Bakar RA, Ali RA dan lain-lain lagi. Silap hari kena la menangis hari-hari. Sebab Sunnah?

JOKE!

Banyak sahaja hadis yang boleh dirujuk di mana Nabi Muhamamd SAW suruh jangan terlalu bersedih dan berkabung secara keterlaluan. Malas sebenarnya saya nak komen tapi terlalu ramai sangat orang yang percaya akan penulisannya. Saya hanya minta nak baca boleh tapi bacalah dan berfikir secara kritis sebelum menerima. Pastikan ada yang dibaca disemak dahulu kebenarannya barulah percaya.

Ada banyak lagi bukti. Bacalah sendiri:

http://ikatkata.wordpress.com/2010/09/22/bantahan-terhadap-dakyah-syiah-faisal-tehrani-di-seminar-pencinta-buku-itnm/
http://pinkturtle2.wordpress.com/2008/12/11/11423/
http://rockerkampung.blogspot.com/2010/11/faisal-tehrani-dan-bukti-beliau-adalah.html

Kalau kat forum lebih banyak perbincangan. Orang macam ni takde la pulak Pejabat Agama ambik tidakan. Siap guna buku pemulisannya dalam Silibus Pendidikan.

Tuesday, December 14, 2010

Palvlov's experiment - Classical conditioning


Assalamualaikum

Its been a while since I write about science. I think I should again. So today, I would like to share with you all about Pavlov's experiment. Please refer to above diagram. The dog are conditioned to salivate when after they were conditioned for sometime. In other words, we can program the dog's behavior and way of thinking.

Some of you might wonder why did I bring this topic up. I brought it up because in many ways we were conditioned like Pavlov's dog. No we are not animals and we do not behave like one but we can certainly become one when we stop using our brain. When we stop to think.... we stop to ponder.... and we stop to reflect.....

What I meant to say is we be can be as manipulated like Pavlov's dogs. Maybe we already have been conditioned and manipulated this way.

I would like to give some examples:

1. We define a beautiful women as tall, fair and thin like models.
2. We define handsome to be tall, dark, rich, sexy...
3. We believe buy expensive stuff from MLM company even though there are better quality and cheaper products in the market.
4. We believe that 'health food' can cure diseases like diabetes.
5. We believe that there are life culture of useful bacterias in yogurt even though it was pasturized.
6. We still practice culture when got nothing to do with Islam even though it was syirik.
7. We believe out government is doing us good by giving free H1N1 and HPV shots even the vaccines were never proven to work and contains heavy metals which are bad for health.
8. We still believe everything on TV and newspapers to be true.
I can go on and on......

The question is how did we got conditioned in the first place. I believe we are conditioned in many ways.

The biggest culprit is TV. Since young, as young as a baby, we were exposed to TV. TV have basically cultured us. We are made to believe many things from the TV. Fashion is one example. Today, we can see many teenagers wears clothing like they were hookers. They believe that their clothing are OK because its on TV. To be exact, they were made to think that way. So sexy clothing only fit for hookers became fashion and proper clothing are considered to be old-fashioned. Baju kurung, proper cheong sam and sari became outdated and clothing for whores and beggers became the 'in thing' in fashion.

Other than that, TV also conditioned us to accept certain culture such as smoking, drinking and free sex (not to mention lesbianism and gayism). All this have became a norm in our life today. The reason is because we were made to think that way by TV. If a couple is kissing in the public today, how many people will stop and tell them that it was wrong? Somewhere in our head, it was program as 'biasala tu budak-budak baru nak bercinta'. There are many more examples of how we were conditioned by TV but I wont write more. JUST STOP AND THINK.

Other than that we were conditioned in school. Many might not realize it. Even the teachers did not realize it but they conditioned their students in school, some in a good way and some in a bad way. I can give you one easy example: when a teacher steps in a class, the student will automatically become quiet. Now this happens because they were conditioned from small to be quiet when the teacher steps in.

Not all, but there are some teachers that conditioned their students in a bad way. For example, when a student was question like:

S: Sir, why can we do it like this?
T: Why are you asking? You are the teacher or I am the teacher? Just do what I ask you to do.

Any of you remember this dialogue? Well most of my friends told me that the 'Uztaz' or 'Ustazah' in their school are like that. Unfortunately many so called ulamaks that I met are also like this.... What happen was this people basically conditioned their student to just 'ACCEPT' and 'DONT ASK QUESTION'.

As a result our student who are Malaysian citizen became what I called as 'stupid' and what most people call as ignorance. Since they are trained to just accept and dont ask questions, they were basically conditioned to not to have a very important skill which is 'THINKING'.

When we stop thinking and just believe and accept things around us without making any judgement or evaluation, we became not so different from Pavlov's dog. Woof! Woof! Woof!

Classical conditioning actually starts at home, fathers and mothers out there you should start to teach your children to think, ask questions and encourage them to seek knowledge. If we fail, our children will be contaminated and end up manipulated like a puppet.

- I am sorry for the terrible English, I am sleepy. Share if you have other examples of classical conditioning.

Thursday, December 9, 2010

Kerajaan Bodoh atau Rakyat Malaysia Bodoh?

Assalamualaikum,

Saya masih tidak tahu di manakah salahnya, rakyat atau kerajaan?
Mengapa perkara yang begitu ketara salahnya dibiarkan berleluasa dan perkara yang begitu perlu diabaikan? Saya nak tahu kerajaan kita ini bodoh atau kita ini yang bodoh sangat untuk membiarkan perkara-perkara ini berlaku!

Vaksin HPV
Kerajaan Malaysia dengan sesuka hatinya sedang memberikan suntikan HPV secara percuma untuk mencegah kanser serviks. Kerajaan membelanjakan sebanyak RM150 juta duit rakyat untuk memberikan suntikan percuma ini. Bagi yang bertepuk tangan gembira kerana ini adalah sangat baik untuk rakyat silalah bangun daripada kebodohan diri sendiri. Jangan biarkan diri menjadi seperti zombie, hidupkan enjin di otak dan mulalah berfikir.

HPV adalah virus STD iaitu virus yang merebak melalui jangkitan melalui seks dan boleh menyebabkan kanser serviks. Hanya beberapa strain atau jenis sahaja yang didapati menyebabkan kanser serviks. Jika HPV hanya merebak melalui jangkitan seks, buat apa nak bimbang sangat sebab rakyat bukanlah pengamal kegiatan seks secara terbuka atau rambang. Kebarangkalian untuk mendapat HPV adalah terlalu rendah jika tiada kegiatan seks rambang. Tak tahulah jika suntikan HPV 'mungkin' menggalakkan seks secara rambang sebab dah tahu tak kena kanser serviks.

Tak cukup lagi, bacalah sendiri artikel-artikel di yang menunjukkan betapa bahayanya vaksin HPV sehingga ada antaranya yang telah menyebabkan kematian seperti ini. Nak tahu apa yang lebih menarik? Kerajaan gunakan vaksin yang telahpun dilaporkan menyebabkan kematian seperti Gardasil. Baca ini dan ini.

Gembirakah sekarang wahai rakyat Malaysia yang memang suka membiarkan diri diperbodohkan?

Yang saya tak faham kenapa tak nak buat aktiviti pencegahan dari seks rambang dan sekaligus setelkan masalah kanser serviks seperti membersihkan sarang-sarang pelacuran. 'Memang ada buat la... tak tengok tv ka?' Kenapa bodoh sangat dan percaya sangat kat TV, lihatlah sekeliling anda, penuh dengan sarang pelacur. Pergi sahaja Bukit Bintang, petik jari aje mesti ada. Siap kadang-kadang bapa ayam datang menggangu. Kenapa kerajaan tak nak bersihkan semua sampah-sarap ini? Kenapa nak simpan sampah ini? Takut tak dapat undi? Dah kena rasuah? Tiada satu agama pun membenarkan perkara seperi pelacuran, mungkin kecuali satu iaitu agama yang kerajaan ada sekarang.

Tak boleh salahkan kerajaan sepenuhnya, rakyat yang pilih wakil rakyat macam tu. Mungkin juga rakyat tiada pilihan kerana hanya boleh pilih wakil rakyat dari parti-parti yang bersifat perkauman, gila kuasa dan jahil.